Ügyészek Lapja 2022/5-6

Tanulmányok

 • Costopulos Orestis: A közbeszerzés büntetőjogi kapcsolata (5)
 • Farkas Krisztina: Kulturális javak védelmének reformja az olasz büntetőjogban – I. rész (27)
 • Fórizs Sándor: Öngyilkossági esetek a határőrségnél az 1980-as években (39)

Disputa

 • Bányai Krisztina: Beszámoló Az állatok jogi védelmének kérdései (kihívások, tendenciák, kitekintéssel egyes országok szabályozására) című nemzetközi online konferenciáról (55)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Schmidt Gábor: Kommunikációs hálózat a csalás ellen (69)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Kliszek Noémi: The origins of the military saint’s cult in the Old and New Testaments (Part 1) Old Testament background in the light of war and violence (77)
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztókkal szembeni határokon átnyúló jogsértések az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban (91)

Jog és Irodalom

 • Kiss Anna: Biblioterápia a büntetés-végrehajtási intézményekben (103)

Könyvismertetés

 • Könyvismertetés Németh Attila Művészek és pszichopatológia című könyvéről (119)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (125)

Belügyi Szemle 2021/11

 • Báger Gusztáv: Az integritás szemléleti alapjai. Általános elméleti jellemzők (1881)
 • Pulay Gyula: Az integritásirányítás lehetséges modelljei (1901)
 • Jagusztin Tamás: A megbízhatósági vizsgálat az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében (1921)
 • Molnár Erzsébet: Szervezeti integritás a büntetőjogi felelősségre vonás megelőzése érdekében – Integritáselmélet kriminálprofilaktikus megközelítésben (1943)
 • Németh Erzsébet, Jakovác Katalin, Vargha Bálint: Módszertani szempontok a hazai korrupciós helyzet tudományosan megalapozott mérésének kialakításhoz (1963)
 • Pesti Tünde, Kovács Gábor: A rendőri erőszakról, túlkapásokról – lehetséges magyarázatok (1981)
 • Pintér Roberta: Drogprevenció a védett szerveknél. Elemző-értékelő esettanulmány a katasztrófavédelem állományában előfordult kábítószerkereskedelmi tevékenység többrétű vizsgálatával (1995)
 • Klotz Péter, Szabó Csaba: Kockázatkezelés a börtöntársaságoknál – A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása az új jogi szabályozás fényében (2021)
 • Hertelendi Lajos: Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével – avagy a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában – Könyvismertetés (2035)
 • Szabó Csaba: Az integritás a hatékony közigazgatási rendszer sarokköve – Interjú Dargay Eszterrel, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárával (2043)
 • Finszter Géza: Bócz Endre 1937–2021 – Nekrológ (2049)

Gazdaság és Jog 2021/6

 • Samkó Zoltán Ferenc: Betegadatok hálójában, avagy a betegjogok érvényesülése a sportegészségügyben – A jogalapok szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során (1)
 • Kárpáti József: Új szereplő a munkavállalói jogok uniós védelmében – gondolatok az Európai Munkaügyi Hatóság körül (10)
 • Kasznár Attila: A kínai diaszpóra nemzetközi és hazai gazdasági és biztonságpolitikai kérdései (14)
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja – az új irányelv küszöbén (19)

Státuszjogi Szemle

 • Csőke Andrea: Fizetésképtelenségi forgácsok (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A kényszertörlési eljárások felfüggesztésének néhány kérdése (27)