Gazdaság és Jog 2023/7-8

Tanulmányok

 • Leszkoven László: Veszélyes szerződések, avagy tényleg nincs új a nap alatt? (3)
 • Arató Balázs: Arató Balázs: A családi vállalkozások jellegmegóvásának garanciái – bevált gyakorlatok Nyugat-Európában, különös tekintettel Ausztriára (8)
 • Kiss Tibor: Változó kamatszabályok inflációs környezetben, különös tekintettel a kamatmaximumra II. (18)
 • Ferenczy Balázs: A crowdfunding rendelet hazai végrehajtásának egyes kérdései (27)
 • Ferge Zsigmond: A gyógyszerek vásárlását ösztönző reklámokról – az Európai Bíróság C-530/20 „EUROAPTIEKA” SIA ügyben hozott döntésének tanulságai (33)
 • Kasznár Attila, Balogh András Zoltán: Alipay, egy applikációs élettér története és jövőbeni lehetőségei (44)
 • Halász Csenge: „Vis maior” veszélyhelyzet idején (50)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A cégtörvényességi felügyeleti eljárás költségei és viselésük (55)
 • Bodor Mária: A leválás, mint régi-új jogintézmény az átalakulás jogában (58)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/7-8

 • Tóth András: Közbeszerzési kartellezők (jog)védelme Magyarországon (3)
 • Pribula László: Az eltűnt hatályon kívül helyezési ok nyomán (11)
 • Leszkoven László: Mégis kötbér, ami annak látszik… avagy: kávé-e a fügekávé? (17)
 • Kasznár Attila: A legális jövedelemszerzés szerepe és veszélye a terrorfinanszírozásban (21)
 • Szinay Attila: Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének új szabályairól (26)
 • Kiss Tibor: A termőföld öröklésének új szabályai (39)
 • Szabó Dániel: A kockázati- és magántőkealapok versenyjogi nézőpontból, figyelemmel az amerikai fejleményekre, antitröszt vonatkozások (44)
 • Bodor Mária: A részvénykönyv vezetésének egyes kérdéseiről (51)
 • Borsos Tibor: A tőkeegyesítő társágok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása az új törvényi szabályozás tükrében (54)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/6

 • Samkó Zoltán Ferenc: Betegadatok hálójában, avagy a betegjogok érvényesülése a sportegészségügyben – A jogalapok szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során (1)
 • Kárpáti József: Új szereplő a munkavállalói jogok uniós védelmében – gondolatok az Európai Munkaügyi Hatóság körül (10)
 • Kasznár Attila: A kínai diaszpóra nemzetközi és hazai gazdasági és biztonságpolitikai kérdései (14)
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja – az új irányelv küszöbén (19)

Státuszjogi Szemle

 • Csőke Andrea: Fizetésképtelenségi forgácsok (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A kényszertörlési eljárások felfüggesztésének néhány kérdése (27)

Gazdaság és Jog 2021/4

 • Leszkoven László: A gépjárműtörzskönyv biztosítéki célú birtokban tartásáról – gondolatok egy jogegységi határozat margójára (1)
 • Kasznár Attila: A kínai gazdasági hatalom növekedése és a terrorizmus új célpontjai (8)
 • Lénárdné Maletics Borbála: A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésének a jogi személy mögött álló természetes személyek magatartásával összefüggő okairól – különös figyelemmel a kényszertörlési eljárásra (13)
 • Hideg Milán István: A cég mint végrehajtást kérő – megoldóképletek a bírósági végrehajtási eljárásban, különös tekintettel a koronavírus-járványra (18)
 • Szécsényi-Nagy Balázs: Az adatok szerepe egyes pénzfunkciók betöltésében, kitekintéssel egyes adózási vonatkozásokra (22)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A befolyásszerzés bejelentése (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: Fizetési meghagyás a csődtörvényen alapuló egyes polgári eljárásokban (27)