Gazdaság és Jog 2020/9

  • Pusztahelyi Réka: A felelősségkizáró és -korlátozó kikötések általános szerződési feltételekben, illetve a fogyasztóval szemben (1)
  • Bordács Bálint: Az algoritmusok alkalmazásának versenyjogi vonatkozásai – joggyakorlat és szabályozási kérdések (7)
  • Fazakas Zoltán József: A választottbírósági kikötés a fogyasztóvédelem nézőpontjából (13)
  • Varga Tamás: A Mérnök eljárásával kapcsolatban felmerülő jogkérdések eldöntése a FIDIC Sárga Könyv egyes rendelkezéseinek értelmezése útján, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)