Belügyi Szemle 2021/5

Tanulmányok

  • Bilicsi Erika: Hazai folyóiratok minősítése a Magyar Tudományos Művek Tára alapján (723)
  • Bogdány Gyula: Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata I. (735)
  • Borszéki Judit: Képzési és kimeneti követelmények (KKK), tanulási eredmény alapú tantervfejlesztés, 21. századi kompetenciák a rendészeti felsőoktatásban (751)
  • Pesti Tünde: Rendőrségi kultúra – A tisztképzés és a szervezeti keretek elméleti vizsgálata az előítéletek elleni fellépés tükrében (781)
  • Szijártó István: Állami áldozatsegítés: legjobb gyakorlatok a dél-dunántúli régióból (799)
  • Minkó-Miskovics Mariann, Szabó Csaba: A polgári és a haditechnikai felhasználású eszközök szabályozásának hazai és nemzetközi kérdései (817)
  • Makkos Nándor: A tisztviselők általános magatartási követelményeiről (835)
  • Deák József, Nagy Ivett, Zágon Csaba: Együttműködés nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel: orosz és magyar rendőrségi példák (851)

Könyvismertetés

  •  Sándor István: A római jogi tankönyv és kézikönyv jubileumi kiadásáról (869)

Interjú

  • Hornyik Zsuzsanna: Rendészeti felsőoktatás a nemzet szolgálatában. Interjú Koltay Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával (875)