Gazdaság és Jog 2020/9

 • Pusztahelyi Réka: A felelősségkizáró és -korlátozó kikötések általános szerződési feltételekben, illetve a fogyasztóval szemben (1)
 • Bordács Bálint: Az algoritmusok alkalmazásának versenyjogi vonatkozásai – joggyakorlat és szabályozási kérdések (7)
 • Fazakas Zoltán József: A választottbírósági kikötés a fogyasztóvédelem nézőpontjából (13)
 • Varga Tamás: A Mérnök eljárásával kapcsolatban felmerülő jogkérdések eldöntése a FIDIC Sárga Könyv egyes rendelkezéseinek értelmezése útján, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)

Gazdaság és Jog 2020/10

 • Tőkey Balázs: A jóhiszeműség szerepe a kár- és kockázattelepítésben (1)
 • Ződi Zsolt: Az USA igazságügyi minisztériumának keresete a Google ellen – a versenyjog dilemmái a platformgazdaságban (6)
 • Hajnal Zsolt: A békéltető testületi döntések bírói felülvizsgálatának gyakorlata (9)
 • Mohai Máté: A beszámítás lehetőségének korlátai a felszámolási eljárásban (15)
 • Varga Tamás: A FIDIC fórumrendszerében a Döntőbizottság által hozott határozat jogi jellegének és az átalányár szerepének meghatározása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)

Gazdaság és Jog 2021/1

 • Török Tamás: A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata (2)
 • Ződi Zsolt: Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról és digitális piacokról szóló új rendelettervezetei (12)
 • Kertész Gábor: Gazdasági jogászi gondolatok az Alaptörvény 9. módosításáról (14)
 • Varga Tamás: A Fidic 20.1. Alcikkely szerinti igénybejelentési határidő jogi jellegének és a jogvitában lefolytatandó bizonyítási eljárás tárgyi hatókörének meghatározása a Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (18)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A névfoglalás és az egyszerűsített eljárás ellentmondása (24)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A jogi személyek működésére vonatkozó pandémiás veszélyhelyzeti rendelkezésekről (25)