Jogtudományi Közlöny 2020/11

Tanulmány

  • Pap András László: Gyűlölet-bűncselekmények és büntető populizmus (485)
  • Kajtár Gábor: Betudás a beruházásvédelmi jogban (497)
  • Schmidt Richárd: A vágy titokzatos tárgya (507)
  • Vadász Pál, Ződi Zsolt: A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek információkereséshez kapcsolódó számonkérhetősége (518)

Szemle

  • Samkó Zoltán Ferenc: A hivatásos sportoló jogállása, avagy amit a sportmunkaviszonyról tudni érdemes (528)

Jogirodalom, jogélet

  • Varga Attila: Egy elfeledettnek hitt, de újonnan felfedezett téma: alkotmánypreambulumok (539)