Gazdaság és Jog 2020/10

  • Tőkey Balázs: A jóhiszeműség szerepe a kár- és kockázattelepítésben (1)
  • Ződi Zsolt: Az USA igazságügyi minisztériumának keresete a Google ellen – a versenyjog dilemmái a platformgazdaságban (6)
  • Hajnal Zsolt: A békéltető testületi döntések bírói felülvizsgálatának gyakorlata (9)
  • Mohai Máté: A beszámítás lehetőségének korlátai a felszámolási eljárásban (15)
  • Varga Tamás: A FIDIC fórumrendszerében a Döntőbizottság által hozott határozat jogi jellegének és az átalányár szerepének meghatározása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)