Magyar Jog 2020/12

Tanulmányok

  • Gál Andor: Megjegyzések a bűnszervezet új törvényi fogalmának értelmezéséhez (669)
  • Rácz Lilla: Múltba tekintő gondolatok: szerződési szabadság és fogyasztóvédelem, avagy a magánjog alkalmazkodóképességének korlátairól (677)
  • Reines János: A franchise jogviszony alanyaira és a szerződéskötésre vonatkozó szabályozás joggazdaságtani szempontból (685)
  • Bordás Péter: Az audiovizuális médiaszolgáltatások, mint hálózatos szolgáltatások szabályozásának változása az Európai Unióban (699)
  • Zsiros Bettina: Az igazság és az igazságosság összefüggései a büntetőeljárásban (711)
  • Hungler Sára: Szociális integráció az autonóm szociális párbeszéd útján született keretmegállapodások révén (718)
  • Leszkoven László: „Úszó határok a jogban” – Szászy-Schwarz Gusztávra emlékezve (725)