Gazdaság és Jog 2020/10

  • Tőkey Balázs: A jóhiszeműség szerepe a kár- és kockázattelepítésben (1)
  • Ződi Zsolt: Az USA igazságügyi minisztériumának keresete a Google ellen – a versenyjog dilemmái a platformgazdaságban (6)
  • Hajnal Zsolt: A békéltető testületi döntések bírói felülvizsgálatának gyakorlata (9)
  • Mohai Máté: A beszámítás lehetőségének korlátai a felszámolási eljárásban (15)
  • Varga Tamás: A FIDIC fórumrendszerében a Döntőbizottság által hozott határozat jogi jellegének és az átalányár szerepének meghatározása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)

Gazdaság és Jog 2020/7-8

Grad-Gyenge Anikó: A szerzői jogi reform vágya: az egyszerűsítés ideája a bonyolítás művészetében (1)

Hajnal Zsolt: A fogyasztási cikkek adásvételének szabályozási kísérlete és legújabb módosításai az Európai Unióban és a magyar jogban (6)

Török Tamás: A részleges érvénytelenség alapvető kérdései (12)

Pétervári Kinga: Szuverenitás és föderalizmus diskurzus a monetáris politikában az EU és a tagállami bírói jogértelmezés tükrében (20)

Bujtár Zsolt: Az értékpapírosítás hazai szabályozásának két hulláma (25)

Kárpáti József, Bognár Katalin: Alternatív foglalkoztatási jogviszonyok a magyar és az európai munkaerőpiacon (32)

Szinay Attila: Az Európai Unió Bíróságának a mezőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok törlése ügyében hozott ítéletének áttekintése (40)