Magyar Jog 2024/6

Tanulmányok

  • Herke Csongor: A bizonyítékok újraértékelése: a deepfake technológia hatása a büntető igazságszolgáltatásra (321)
  • Ocskó Eszter, Szekeres Diána: A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának jogi vetülete, fókuszban az európai szabályozás (333)
  • Molnár Judit, Cséffai Attila Csaba: A más eljárásban kirendelt szakértő véleménye és felhasználása a polgári perben (341)
  • Fázsi László, Stál József: A jogos érdek kérdése a büntetőjogban (350)
  • Bencsik Imola: A nyelvi aspektusok relevanciája a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásokban (358)

Ítélkezési gyakorlat

  • Csillik Kristóf: Az Európai Bíróság tisztázta a versenyjogi jogsértéssel okozott károk elévülési idejére vonatkozó minimumstandardokat (367)
  • Gál Andor: Az elektromos roller mint az ittas járművezetés bűncselekményi alakzatának elkövetési eszköze (369)
  • Kárász Marcell: A téves formában megvalósított közigazgatási cselekmény tartalom szerinti minősítése a közigazgatási perben (372)
  • Szabó Annamária Eszter: A visszaható hatályú jogalkotás következményei az önkormányzati rendeletalkotás esetében (374)

Szellemidézés

  • Id. Trócsányi László: Jogászi pályafutásom. Curriculum vitae IV. (378)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.