Jogtudományi Közlöny 2022/5

  • Tóth J. Zoltán: A strasbourgi bíróság jogértelmező tevékenysége (181)
  • Pintér Attila, K. Kovács Evelin: Tagsági jogviszony keletkezése törzstőkeemelés során (191)
  • Molnár Judit: Valóság vagy álom? A hagyaték átadása tárgyalás nélkül (200)
  • Jakab András: A világ jogrendszerei interdiszciplinárisan (208)
  • Schultz Márton: A szerződési jog harmadik személyeket érintő rendszerszintű problémái (209)
  • Takács Dóra: A foglalkozási diszkrimináció mérése (212)

***

Elektronikusan elérhető az Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.