Politikatudományi Szemle 2023/2

  • Balázs Zoltán: John Rawls és a lovak (7)
  • Demeter M. Attila: Az örök békéről s annak mai esélyeiről (Immanuel Kant után szabadon) (27)

Politikai részvétel

  • Kontró Fanni, Susánszky Pál: Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015 és 2021 között (49)
  • Éltető Andrea, Ricz Judit: Zöld iparpolitika a hibrid renszerekben – retorika versus gyakorlat (72)
    Dudlák Tamás: A civilizációs államok felemelkedése: civilizációs diskurzus a 2010 utáni Magyarországon (98)

Recenzió

  • Győri Boldizsár: Milyen az ideális politikuskarakter? Egy realista válaszkísérlet (Illés Gábor: A realista politikus – A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben) (123)
  • Összefoglalók (129)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.