Politikatudományi Szemle 2023/2

 • Balázs Zoltán: John Rawls és a lovak (7)
 • Demeter M. Attila: Az örök békéről s annak mai esélyeiről (Immanuel Kant után szabadon) (27)

Politikai részvétel

 • Kontró Fanni, Susánszky Pál: Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015 és 2021 között (49)
 • Éltető Andrea, Ricz Judit: Zöld iparpolitika a hibrid renszerekben – retorika versus gyakorlat (72)
  Dudlák Tamás: A civilizációs államok felemelkedése: civilizációs diskurzus a 2010 utáni Magyarországon (98)

Recenzió

 • Győri Boldizsár: Milyen az ideális politikuskarakter? Egy realista válaszkísérlet (Illés Gábor: A realista politikus – A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben) (123)
 • Összefoglalók (129)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/7-8

 • Bilicz Dávid: A tudáshálózati periféria közeledése a maghoz – a visegrádi régiók tudáshálózati beágyazottsága 2004 és 2014 között (3)

Tudományos tájékoztató

 • Láng László: Anarchia és hierachia az új selyemutakon. Kína partnerkapcsolati stratégiái (39)
 • Dobos Emese, Éltető Andrea: Ellátási láncok a divatiparban – szabályozási kísérletek és gyakorlat (74)
 • Bánkuty-Balogh Lilla: A mesterséges intelligencia elterjedésének geoökonómiai hatásai és Magyarország (102)

Új könyvek

 • Csaba László: A körülmények fogságában. Gondolatok Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája, 896-1919 (Második, átdolgozott kiadás, Budapest, Magyar Szemle könyvek sorozat, 374 oldal) című kötete kapcsán (131)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2021/5-6

 • Nagy Benedek, Bodnár Gábor: A szellemi tulajdonjog védelme relatív erősödésének exportvonzó hatása (3)
 • Biedermann Zsuzsánna, Barczikay Tamás, Szalai László: Diverzifikációs nehézségek a nyersanyagban gazdag országokban – Botswana esete (31)
 • Szabó Zsolt Roland, Hortoványi Lilla: Digitális transzformáció és ipar 4.0: magyar, szerb, szlovák és román tapasztalatok (56)

Kitekintő

 • Szerkesztőségi előszó (77)
 • Pelle Anita, Sass Magdolna, Tabajdi Gabriella: Integráció és digitalizáció a kelet-közép-európai autóiparban (79)
 • Éltető Andrea: Digitalizáció és lokális előnyök Magyarországon (91)

Jogi melléklet

 • Szalai lldikó: A nemzetközi beruházási konfliktusok vitarendezésének sajátos útja: az Achmea-ügy és hatása (106)

Közgazdasági Szemle 2021/5

 • Lénárd Tünde: A közoktatási centralizáció hatása a diákok teljesítményére Magyarországon (457)
 • Sass Magdolna, Éltető Andrea: A kapitalizmus változatai és az ipar 4.0 a visegrádi országokban (490)

Műhely

 • Sipos Norbert, Szabó-Bálint Brigitta: A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében (515)

Szemle

 • Balogh Jeremiás Máté: A kereskedelmi megállapodások szerepe a klímaváltozásban. Szakirodalmi áttekintés (540)

Olvasónapló

 • Kovács Olivér: Integrációelmélet és makroökonómia. Gondolatok Halmai Péter Mélyintegráció A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című kötete kapcsán (564)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (580)