Politikatudományi Szemle 2023/2

 • Balázs Zoltán: John Rawls és a lovak (7)
 • Demeter M. Attila: Az örök békéről s annak mai esélyeiről (Immanuel Kant után szabadon) (27)

Politikai részvétel

 • Kontró Fanni, Susánszky Pál: Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015 és 2021 között (49)
 • Éltető Andrea, Ricz Judit: Zöld iparpolitika a hibrid renszerekben – retorika versus gyakorlat (72)
  Dudlák Tamás: A civilizációs államok felemelkedése: civilizációs diskurzus a 2010 utáni Magyarországon (98)

Recenzió

 • Győri Boldizsár: Milyen az ideális politikuskarakter? Egy realista válaszkísérlet (Illés Gábor: A realista politikus – A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben) (123)
 • Összefoglalók (129)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2022/4

Választások, választók

 • Tardos Róbert: Az el nem ért és az elmért szavazók, a „bizonytalan” nem szavazók. 2022 esete a kétezres évek felől (7)
 • Nagy Levente: A választási reform dinamikája (38)

Politikusok, politikai perszonalizáció

 • Pokornyi Zsanett, Barczikay Tamás, Bucholcz Panna: Miniszterelnöki beszédek a koronavírus első két évében: egy közpolitikai elemzés (59)
 • Kiss László, Ring Orsolya: A Kádár-korszak „arcai”. Magyar politikusok médiareprezentációja 1957 és 1989/90 között (78)

Kísérleti módszer a politikatudományban

 • Körösényi András, Patkós Veronika, Plesz Bendegúz, Susánszky Pál: Heresztetikai és retorikai stratégiák egy nyílt „framing” szituációban: elmélet és egy kísérleti kutatás eredményei (105)

Recenzió

 • Bódi Mátyás: Piketty és a két jobboldal dilemmája (Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano, Thomas Piketty: Political Cleavages and Social Inequalities: A Study of Fifty Democracies, 1948–2020) (139)
 • Könyvfigyelő (147)
 • Összefoglalók (151)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2022/4

Tanulmányok

 • Virág Tünde: A telepfelszámolás és a lakhatási politika szerepe a marginalizált társadalmi csoportok térbeli és társadalmi mobilitásában (4)
 • Árki Diána: Az egyéni gyermekvállalás és a kisgyermekek napközbeni ellátásának többszintű összefüggései Európában: szakirodalmi áttekintés (27)
 • Boda Zsuzsanna, Rakovics Zsófia: A miniszterelnök beszédek elemzése – Fókuszban a migráció (46)
 • Kisfalusi Dorottya, Susánszky Pál, Susánszky Éva: Nehezen elérhető csoportok és szegregáció vizsgálata a hálózati méretgenerátor módszerével: egy magyarországi vizsgálat tanulságai (70)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Udvari Orsolya: A legprovokatívabb téma: a család. Recenzió: Szalmai Ivett, Takács Judit (2022): Családszociológiai mozaik. Debreceni Egyetemi Kiadó (92)
 • Puskás Fanni: A roma részvételiség, a reprezentáció és a tudástermelés kérdéseiről. Beszámoló az MSZT 2022-es vándorgyűlésének Szociológiai tudás termelése etnikailag megosztott társadalmakban: eltérő pozíciók jelentősége és dialógusa című panelbeszélgetéséről (100)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.