Állam- és Jogtudomány 2022/2

Tanulmány

  • Boda Zoltán: Egy új kárfelelősségi jogintézmény – a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel (3)
  • Darai Péter: Az adóhatóság által kiszabható eljárási bírság elméleti és gyakorlati kérdései (30)
  • Hajdu Gábor: Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel (53)
  • Prugberger Tamás, Szekeres Bernadett: Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára (68)

Recenzió

  • Fekete Balázs: Russell Kirk: Amerika brit kultúrája (84)
  • Matyasovszky-Németh Márton: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet (91)
  • Techet Péter: Carl Schmitt: Gesammelte Schriften 1933–1936. Mit Ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs (95)
  • Timár Balázs: Balázs Fekete: Paradigms in Modern European Comparative Law (102)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.