Szociológiai Szemle 2023/1

Tanulmányok

 • Gregor Anikó, Sik Endre: Szerkesztői előszó „A háztartáson belüli egyenlőtlenségek és a kapcsolati tőke” című tematikus lapszám tanulmányaihoz (4)
 • Stefkovics Ádám, Sik Endre: Párok politikai homofíliája és ennek hatása a pár jóllétére Magyarországon (6)
 • Hajdu Gábor, Sik Endre: A kapcsolatok mennyisége és a velük való elégedettség mint a szubjektív jóllét forrása (30)
 • Sik Endre, Buda Jakab: Bizalom a háztartásban (55)
 • Gregor Anikó: A társadalmi izoláltság mintázatai Európában: egy összehasonlító elemzés tanulságai (67)
 • Vigvári András: A kaláka tényleg örök? Önerős lakásépítés és a háztartási erőforrások szerepe a zártkerti lakhatás megteremtésében (94)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2023/1

Tanulmányok

 • Huszár Ákos, Hajdu Gábor, Sik Endre, Nagy Réka Klára: A presztízs és forrásai – új magyar foglalkozási skálák (5)
 • Denich Ervin, Budai Eleonóra, Baracsi Áron Lajos: Az earnings management gyakorlatának vizsgálata amerikai tőzsdei vállalkozások példáján keresztül (30)
 • Tokodi Panna: A turizmus félelemföldrajza – a belföldi turisták biztonságérzetének dimenziói (53)

Könyvszemle

 • Dusek Tamás: Hogyan választanak az emberek? A választáselmélet három évszázada – George G. Szpiro: Risk, Choice, and Uncertainty: Three Centuries of Economic Decision Making (75)

Fórum

 • Lakatos Miklós: Beszélgetés Rózsa Gábor demográfussal, a népszámlálások nemzetközi szakértőjével (81)
 • Hírek, események (89)

Állam- és Jogtudomány 2022/2

Tanulmány

 • Boda Zoltán: Egy új kárfelelősségi jogintézmény – a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel (3)
 • Darai Péter: Az adóhatóság által kiszabható eljárási bírság elméleti és gyakorlati kérdései (30)
 • Hajdu Gábor: Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel (53)
 • Prugberger Tamás, Szekeres Bernadett: Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára (68)

Recenzió

 • Fekete Balázs: Russell Kirk: Amerika brit kultúrája (84)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet (91)
 • Techet Péter: Carl Schmitt: Gesammelte Schriften 1933–1936. Mit Ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs (95)
 • Timár Balázs: Balázs Fekete: Paradigms in Modern European Comparative Law (102)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2021/9-10

 • Tőkés László: A külföldi közvetlentőke-befektetés hatása a magyar gazdaságra: küldő ország szerinti heterogenitás (3)
 • Maró Zalán Márk, Török Áron: Az Új Selyemút mentén fekvő országokba irányuló magyar export lehetőségei (32)
 • Brávácz Ibolya, Krebsz Rebeka: A magyar kis- és középvállalkozások digitális fejlettsége – Lehetünk-e digitális éllovasok? (60)

Új könyvek

 • Fikó László: Egy gazdasági felzárkózás anatómiája Ismertetés és reflexiók Muraközy László: A koreai rejtély – remetéből világpolgár (86)

Jogi melléklet

 • Hajdu Gábor: A szabályozáshoz való jog, a közérdekű kivételek fejlődése a kétoldalú beruházásvédelmi egyezményekben (99)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.