Magyar Jog 2022/3

Tanulmányok

  • Tóth Mihály: Az egyezség és a „mértékes ügyészi indítvány” kezdeti tapasztalatai (129)
  • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája II. (139)
  • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról II.- a peranyag megállapítási teher ex lege telepítéséről, és a bíróság általi megoszthatóságáról (147)
  • Tóth Norbert: Mesterséges intelligencia a nyelvi jogok szolgálatában – lehetőségek és kockázatok (163)
  • Zsiros Klaudia Viktória: A sértett magatartásának relevanciája – megítélés vagy elítélés? (168)
  • Gula Krisztina Petra: Heurisztikák a büntető igazságszolgáltatásban, figyelemmel a kényszergyógykezelés szabályozására és gyakorlatára (173)
  • Hurtony Alexandra Kitti: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények elleni büntetőjogi fellépés és az elkövetők kriminológiai vizsgálata (179)

Szemle

  • Gál Andor: Ambrus István – Digitalizáció és büntetőjog (189)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.