Ügyvédek Lapja 2023/6

 • Ünnep és elismerések, helyzetelemzés és a jövő kihívásai (2)
 • Az ügyvédi hivatás szépségének összetevői. Havasi Dezső elnöki köszöntője (3)
 • Tuzson Bence: Vissza kell állítani az emberek jogba vetett hitét és biztonságérzetét (8)
 • Sulyok Tamás: A fegyverek egyenlősége? (9)
 • Kitüntetések (13)
 • Deák díj átadás (18)
 • Tóth Mihály: A három P kora (20)
 • Czirják-Nagy Ágota: Bevezetés a mesterséges intelligenciába (I. rész) (28)
 • Ungváry Botond: Így dolgozunk mi (33)
 • Szabó Kálmán: Füstölgés az e-aktáról és a digitalizációról (39)
 • Hidasi Gábor: Tulajdonosváltozás és közös költség (42)
 • Bende Tibor: A hulladék jelen meghatározásának fenntarthatatlansága (46)

Magyar Jog 2023/2

 • Szomora Zsolt: Előszó a Magyar Jog Erdei Árpád professzor emlékére szentelt lapszámához (69)
 • Tóth Mihály: Aki a büntető eljárásjog dogmatikájának tiszteletére tanított… (Elmélkedések a közös múltról és az ügyész változó eljárási szerepéről – Erdei Árpád emlékére) (71)
 • Dobrocsi Szilvia: A büntetőeljárás egyszerűsítésének határai (79)
 • Róth Erika: Van-e reális alternatívája a letartóztatásnak? (83)
 • Mohácsi Barbara: A relatív eljárási hibák „korrekciója” a büntetőeljárásban (90)
 • Irk Ferenc: Az ökológiai kockázatok hálózatának felelősségi kérdéseiről (94)
 • Lévay Miklós: Schäfer Istvánról, egy Magyarországon – majdnem – elfelejtett kriminológusról (102)
 • Ambrus István: A bűncselekményi egység új törvényi szabályozása (108)
 • Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában (Részlet) (114)
 • Rozsnyai Krisztina: Búcsúbeszéd (123)
 • Kadlót Erzsébet: Búcsúbeszéd (124)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 2. rész (127)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/3

Tanulmányok

 • Tóth Mihály: Az egyezség és a „mértékes ügyészi indítvány” kezdeti tapasztalatai (129)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája II. (139)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról II.- a peranyag megállapítási teher ex lege telepítéséről, és a bíróság általi megoszthatóságáról (147)
 • Tóth Norbert: Mesterséges intelligencia a nyelvi jogok szolgálatában – lehetőségek és kockázatok (163)
 • Zsiros Klaudia Viktória: A sértett magatartásának relevanciája – megítélés vagy elítélés? (168)
 • Gula Krisztina Petra: Heurisztikák a büntető igazságszolgáltatásban, figyelemmel a kényszergyógykezelés szabályozására és gyakorlatára (173)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények elleni büntetőjogi fellépés és az elkövetők kriminológiai vizsgálata (179)

Szemle

 • Gál Andor: Ambrus István – Digitalizáció és büntetőjog (189)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2021/6

 • Bánáti János: Az online-világ térhódítása ellenére nélkülözhetetlenek a személyes kapcsolatok (2)
 • Varga Zs. András: A Kúria és az egységes joggyakorlat biztosítása (4)
 • Kitüntetések – Magyar Ügyvédek Napja 2020-2021 (10)
 • Tóth Mihály: Nyílt gondolatok a leplezett eszközökről (16)
 • Kadlót Erzsébet: Védelemhez való jog a vízszint alatt (26)
 • Gál István László: A pénzmosás mindent visz (37)
 • Csurgó Ottó: Minden tekintetben a legjobb választás a Perfekt Pro Med Ügyvédi Egészségbiztosítás (46)

Magyar Jog 2021/6

Tanulmányok

 • Trócsányi László: Bevezető a Magyar Jog tematikus különszámához (321)
 • Polt Péter: 150 éves a modern magyar ügyészség (323)
 • Mezey Barna: „…ez a szervezet minden tekintetben bevált” – 150 éves a királyi ügyészségről szóló törvény (329)
 • Belovics Ervin: Az ügyészség feladatai a megújult büntetőeljárás tükrében (337)
 • Lajtár István: Az ügyészség közjogi szakágáról (343)
 • Varga Zs. András: Tíz éves az Alaptörvény – 150 éves a modern magyar ügyészség (349)
 • Czine Ágnes: A Királyi Ügyészségtől Magyarország Ügyészségéig 150 év távlatából avagy az ügyészség alkotmányos helyzetének változásai (355)
 • Tóth Mihály: Viták és javaslatok az ügyészség állami szervek rendszerében elfoglalt helyéről (363)
 • Bánáti János – Kadlót Erzsébet: Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” (371)

Ügyvédek Lapja 2020/5-6

 • Dr. Burai-Kovács János: A választottbírósági vitarendezés jelentősége (2)
 • Dr. Bánáti János: A választottbíróság és az ügyvédi hivatásrend kapcsolata (9)
 • Dr. Tóth Mihály: A koncepció korrekciója? (11)
 • Dr. Dobráné dr. Mészáros Arabella: A bírósági közvetítés módszertana és annak támogatása egy bírósági közvetítő szemüvegén keresztül (II., befejező rész) (19)
 • Dr. Álmos Richárd: Az új Pp. és egyes családjogi perek (21)
 • Dr. Németh Csaba PhD: Az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos egyes eljárásjogi és alkotmányjogi kérdések a régi polgári eljárásjogi törvény rezsimjében (II., befejező rész) (24)
 • Dr. Fónagy Sándor PhD: Az adóhatóság az árnyékvezetők nyomában (30)
 • Dr. Fiedler Bálint: Béranyaság: más gyermekét világra hozni… (35)
 • Dr. Neukum Flórián: Navigare necesse est (46)
 • Dr. Szánthó Pál: Határidők szorításában (48)

Kamarai közgyűlések

 • Budapesti Ügyvédi Kamara (51)
 • Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara (54)
 • Békés Megyei Ügyvédi Kamara (56)
 • Szegedi Ügyvédi Kamara (58)

 • Dr. Szuchy Róbert: Felhőszolgáltatás és adatvédelem (57)
 • Dr. Szecskay András: A vírusjárvány okozta helyzettel foglakoztak az európai kamarák elnökei is (60)

Glossa Iuridica 2020/8 különszám

Jog és vírus

 • Miskolczi-Bodnár Péter: Előszó (7)
 • Csillik Péter: A koronavírusjárvány 2020-ban (11)
 • Ferenc Zoltán József: A koronavírus járvány veszélyességének észlelését befolyásoló tényezők hatása a jogkövető magatartásra (29)
 • Tóth Mihály: A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggő büntetés-végrehajtási rendelkezések (45)
 • Czine Ágnes: A büntetőeljárás változásai a veszélyhelyzet idején (59)
 • Domokos Andrea: Egyes, a járványhoz kapcsolódó büntetőjogi szabályok különleges jogrend idején (73)
 • Boóc Ádám: Megjegyzések a COVID-19 vírus hatásairól a magyar szerződési jogban, különös figyelemmel a vis maior fogalmára (85)
 • Arató Balázs: Jogi lehetőségek a gazdasági társaságok működésének és pénzügyi egyensúlyának fenntartására a járványügyi veszélyhelyzetben (95)
 • Fazakas Zoltán József: A társasági szervek működésének megváltozott szabályai és azok esetleges hatása a jövőben (121)
 • Zavaczky Márk András: Veszélyhelyzeti jogalkalmazás a végrehajtási eljárásokban (137)
 • Kun Attila: Munkajogi elvi kérdések: a felek (munkáltató és munkavállaló) egyéni megállapodásainak mozgásteréről (145)
 • Szabó Imre Szilárd: Munkajogi elvi kérdések: a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések mozgásteréről (157)
 • Pál Lajos: Munkajogi elvi kérdések: a foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelesség teljesítése a veszélyhelyzet tartama alatt (169)
 • Homicskó Árpád Olivér: A járványhelyzet hatása az egészségügyi ellátások igénybevételére (185)
 • Gergely Katalin: A biztosítási jogviszony alakulása és hatása a társadalombiztosítási ellátásokra (193)
 • Klein Tamás: A veszélyhelyzeti jogalkotás alkotmányos alapjai, különös tekintettel a véleménynyilvánítás különleges jogrendi korlátozhatóságára (211)
 • Manzinger Krisztián: Nyelvi jogok a koronavírus idején (235)
 • Birher Nándor – Homicskó Árpád – Gaál Ágnes: Etikai, jogi és vallási megfontolások járványok idejére (249)
 • Alpár Vera Noémi: COV1D-19 pandémia globális hatásvizsgálata (263)
 • Gyüre Annamária Csilla: A koronavírus-járvány (SARS-CoV-2) a természetvédelemi szabályozás tükrében (299)

Elektronikus formában elérhető itt.