Magyar Jog 2022/3

Tanulmányok

 • Tóth Mihály: Az egyezség és a „mértékes ügyészi indítvány” kezdeti tapasztalatai (129)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája II. (139)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról II.- a peranyag megállapítási teher ex lege telepítéséről, és a bíróság általi megoszthatóságáról (147)
 • Tóth Norbert: Mesterséges intelligencia a nyelvi jogok szolgálatában – lehetőségek és kockázatok (163)
 • Zsiros Klaudia Viktória: A sértett magatartásának relevanciája – megítélés vagy elítélés? (168)
 • Gula Krisztina Petra: Heurisztikák a büntető igazságszolgáltatásban, figyelemmel a kényszergyógykezelés szabályozására és gyakorlatára (173)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények elleni büntetőjogi fellépés és az elkövetők kriminológiai vizsgálata (179)

Szemle

 • Gál Andor: Ambrus István – Digitalizáció és büntetőjog (189)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/9

Tanulmány

 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek nemi identitásának védelméről (369)
 • Ficsor Krisztina: A jogbiztonságról (381)
 • Zsiros Klaudia Viktória: Nők elleni erőszak az utcákon (389)
 • Pusztahelyi Réka: A végrendelkező befolyásolásáról (397)

Vita: Egyszerűsítés vs. Jogállamiság

 • Sulyok Katalin: Szegek a környezeti közérdek koporsójában (409)

Jogirodalom – jogélet

 • Steixner Zsófia: Sándor István könyvéről (417)
 • In memoriam Bócz Endre (420)