Magyar Jog 2022/1

Tanulmányok

  • Benke József: A természettől adott károsodással születés és a szülők vagyoni kompenzációja a formálódó hazai felsőbírósági gyakorlatban (1)
  • Döme Attila: Bizonyítási teher az egészségügyi perekben (17)
  • Steiner Gábor: A történelmi igazságtétel dilemmái Európában – egy gyakorló bíró szemszögéből (23)
  • Koltay András: A sajtószabadság önálló alapjogi jellegéről: a sajtó társadalmi felelősségének és többletjogainak kérdése (35)
  • Szabó Patrik: „A törvény szövedéke” – Adalékok a korlátozott precedensrendszer előkérdéseihez (47)
  • László Balázs: Gondolatok az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a tekintély és a bizalom megingatásának veszélyeiről (53)

Szemle

  • Bertrand Mathieu: Átpolitizált igazságszolgáltatás? (57)

Nekrológ

  • Király Tibor (1920-2021) (63)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.