Közjogi Szemle 2022/2

Horváth M. Tamás: Áttetsző viszonyok. Közszerződés és magánjog (1)

Balla Zoltán: A hatósági ellenőrzés – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jogalkalmazási gyakorlata viszonylatában (9)

Bögös Fruzsina: Klímavédelmi perek Európában (14)

Gadó Gábor: Csend vagy kiáltás – szólásszabadság az Országgyűlésben (25)

Szajbély Katalin, Török Tamás: A koronavírus-világjárvány hatása a sérülékeny csoportokra, kiemelt figyelemmel a roma és az LMBT emberek helyzetére (32)

Lakatos István: A magyar diplomácia prioritásai az ENSZ Közgyűlési felszólalások tükrében I. A rendszerváltozást megelőző időszak (41)

Deák Izabella: A külföldi támogatások korlátozására vonatkozó jogszabályok és az érintett jogszabályokat megsértő civil szervezetek szankcionálásának módjai (48)

Kiss Balázs: A nemzetiségek Országgyűlési jelenlétének választójogi kérdései és részvételének jellemzői a 2022. évi országgyűlési választásokon I. (60)

Boda Zoltán: Az elhúzódó bírósági eljárások elleni hatékony jogorvoslati lehetőségek hézagai (75)

Szabó Attila: Hogy áll Magyarország a hontalanság felszámolásával? Eljárásjogi akadályok a védelembe vétel előtt (81)

Fekete Kristóf Benedek: A türelmi zónákról pró és kontra (91)

Orbán Endre – Szabó Patrik: A „visszafoglalás elve” Az Alkotmánybíróság 32/2021. (XII. 20.) AB határozata az uniós jog hazai érvényesüléséről (103)

Kukorelli István: In memoriam Schmidt Péter (112)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/1

Tanulmányok

  • Benke József: A természettől adott károsodással születés és a szülők vagyoni kompenzációja a formálódó hazai felsőbírósági gyakorlatban (1)
  • Döme Attila: Bizonyítási teher az egészségügyi perekben (17)
  • Steiner Gábor: A történelmi igazságtétel dilemmái Európában – egy gyakorló bíró szemszögéből (23)
  • Koltay András: A sajtószabadság önálló alapjogi jellegéről: a sajtó társadalmi felelősségének és többletjogainak kérdése (35)
  • Szabó Patrik: „A törvény szövedéke” – Adalékok a korlátozott precedensrendszer előkérdéseihez (47)
  • László Balázs: Gondolatok az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a tekintély és a bizalom megingatásának veszélyeiről (53)

Szemle

  • Bertrand Mathieu: Átpolitizált igazságszolgáltatás? (57)

Nekrológ

  • Király Tibor (1920-2021) (63)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.