Jogtudományi közlöny 2021/5

Tanulmány

  • Varga Csaba: Jog, változás, jogváltozás (205)
  • Deák Izabella: A watchdog funkciót ellátó civil szervezetek működésének korlátai (217)
  • Benke József: A Ptk. alapelveinek konkurenciájáról (229)

Vita

  • Bencze Mátyás: A „mitikus” bizonyítás (238)

Szemle

  • Lugosi József: Az eljárásindítás és -megszüntetés a Pp.-ben (246)

Jogirodalom – Jogélet

  • Marinkás György: Helyzetkép és perspektívák (256)
  • Karsai Krisztina: In memoriam Mészáros Ádám (260)