Jogtudományi Közlöny 2023/11

Tanulmány

 • Darák Péter, Lovas Dóra: Az adórendszer deszantosai: a különadók (481)
 • Budai Péter: Környezetvédelem a közösségi jogban az Egységes Európai Okmányig (492)

Diskurzus

 • Lugosi József: Az alperes eljárási pozíciói a jogszabályváltozások fényében (503)

Szemle

 • Zoványi Nikolett: Valóság vagy ábránd? A légi utasok jogainak érvényesülése az Európai Unióban (513)

Jogirodalom, jogélet

 • Vizi Balázs: Az ukrán-magyar alapszerződés rögös útja (519)
 • Lendvai Gergely Ferenc: Útikalauz a sajtószabadsághoz. Klein Tamás monográfiájáról (521)
 • Vékás Lajos: Sólyom László (1942-2023) (524)
 • Formai követelmények szerzőinknek (526)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/12

 • Blutman László: A bírói jogértelmezés alkotmányos követelményei (465)
 • Zombory Katarzyna: A hatékony jogorvoslathoz való jog (478)
 • Lugosi József: Alperesi eljárási jogegyenlőség fizetési meghagyás után (489)
 • Boros Anita, Varga-Grund Szabina, Gordos Bianka: Greenwashing a kozmetikai iparban (499)
 • Auer Ádám: A kft.-jog diszpozitív szabályozásának árnyalatai (511)
 • Nagy Adrienn: A tárgyalási szerkezet polgári perjogi változásai (514)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi közlöny 2021/5

Tanulmány

 • Varga Csaba: Jog, változás, jogváltozás (205)
 • Deák Izabella: A watchdog funkciót ellátó civil szervezetek működésének korlátai (217)
 • Benke József: A Ptk. alapelveinek konkurenciájáról (229)

Vita

 • Bencze Mátyás: A „mitikus” bizonyítás (238)

Szemle

 • Lugosi József: Az eljárásindítás és -megszüntetés a Pp.-ben (246)

Jogirodalom – Jogélet

 • Marinkás György: Helyzetkép és perspektívák (256)
 • Karsai Krisztina: In memoriam Mészáros Ádám (260)