Közjogi Szemle 2022/2

Horváth M. Tamás: Áttetsző viszonyok. Közszerződés és magánjog (1)

Balla Zoltán: A hatósági ellenőrzés – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jogalkalmazási gyakorlata viszonylatában (9)

Bögös Fruzsina: Klímavédelmi perek Európában (14)

Gadó Gábor: Csend vagy kiáltás – szólásszabadság az Országgyűlésben (25)

Szajbély Katalin, Török Tamás: A koronavírus-világjárvány hatása a sérülékeny csoportokra, kiemelt figyelemmel a roma és az LMBT emberek helyzetére (32)

Lakatos István: A magyar diplomácia prioritásai az ENSZ Közgyűlési felszólalások tükrében I. A rendszerváltozást megelőző időszak (41)

Deák Izabella: A külföldi támogatások korlátozására vonatkozó jogszabályok és az érintett jogszabályokat megsértő civil szervezetek szankcionálásának módjai (48)

Kiss Balázs: A nemzetiségek Országgyűlési jelenlétének választójogi kérdései és részvételének jellemzői a 2022. évi országgyűlési választásokon I. (60)

Boda Zoltán: Az elhúzódó bírósági eljárások elleni hatékony jogorvoslati lehetőségek hézagai (75)

Szabó Attila: Hogy áll Magyarország a hontalanság felszámolásával? Eljárásjogi akadályok a védelembe vétel előtt (81)

Fekete Kristóf Benedek: A türelmi zónákról pró és kontra (91)

Orbán Endre – Szabó Patrik: A „visszafoglalás elve” Az Alkotmánybíróság 32/2021. (XII. 20.) AB határozata az uniós jog hazai érvényesüléséről (103)

Kukorelli István: In memoriam Schmidt Péter (112)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/10

A jogalkotás hatása

 • Deák Izabella: A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai (425)

Tanulmány

 • Gombos Katalin: A bírói függetlenség és a jogállamiság új összefüggései (440)
 • Pók László Gábor: Adattovábbítás nemzetközi szervezetek részére (449)
 • Kiss Attila: A polgári per céljának átalakulása (460)

Vita: Egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Bordás Péter: Kincs, ami nincs? (469)

Jogirodalom, jogélet

 • Tóth András: A Covid-19 járvány hatása a jog világára (479)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Jogtudományi közlöny 2021/5

Tanulmány

 • Varga Csaba: Jog, változás, jogváltozás (205)
 • Deák Izabella: A watchdog funkciót ellátó civil szervezetek működésének korlátai (217)
 • Benke József: A Ptk. alapelveinek konkurenciájáról (229)

Vita

 • Bencze Mátyás: A „mitikus” bizonyítás (238)

Szemle

 • Lugosi József: Az eljárásindítás és -megszüntetés a Pp.-ben (246)

Jogirodalom – Jogélet

 • Marinkás György: Helyzetkép és perspektívák (256)
 • Karsai Krisztina: In memoriam Mészáros Ádám (260)