Jogtudományi Közlöny 2023/9

Vita

 • Somody Bernadette, Vissy Beatrix: Alapjogi szempontok az abortuszszabályozás változásához (377)

Diskurzusok a versenyjogról és az eljárási jogokról

 • Tóth András: Az Európai Unió versenyjogának magyarországi érvényesülése (387)
 • Kovács András György, Kárász Marcell: A módosított és visszavont hatósági döntések kezelése a közigazgatási perjogban (399)

Tanulmány

 • Solymosi-Szekeres Bernadett: A bizonytalan státuszú munkavégzés jogvédelmi nehézségei (410)
 • Bordás Péter: Az állami tulajdonú vállalatok szerepe (418)

Jogirodalom

 • Jáki Erika: Útmutató tőkebefektetési szerződésekhez (427)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/1

 • Földi András: Az ógörög és római jog Grosschmid Béni életművében (1)
 • Török Tamás: A gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés nemzetközi tendenciái (12)
 • Pétervári Máté: Reformtörekvések az 1881. évi csődtörvény megújítására (23)
 • Bordás Péter: Kié a köztér? (33)
 • Varga Dóra: A munkáltatói jogkör gyakorlása veszélyhelyzet idején (40)
 • Szentes Ágota: Hogyan nem jöttünk ki ebből? (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/5

 • Juhász Endre: Az Európai Unió Bírósága egy korábbi bírója szemszögéből (1)
 • Palkó Tamás: Kísérletek a mesterséges intelligencia szabályozására – javaslat az Európai Unióban (6)
 • Józon Mónika: Fogyasztóvédelem az Európai Unióban a COVID-19 járvány idején és azon túl: merre tart az európai uniós fogyasztóvédelmi jog? (16)
 • Bartha Ildikó, Bordás Péter, Horváth M. Tamás: Maga felé hajlik – Állami tulajdonlás és piacszabályozás (30)
 • Lovas Dóra: A császár új ruhája – Hogyan szabható az EU által adott köpeny a „pénzügyi rendezettség” követelményétől szabadult áfára? (42)
 • Hojnyák Dávid, Horváth Attila: A jogállamiság és a bírói hatalom összefüggései. Beszámoló a The Rule of Law – in Search of a Standard of Control című konferenciáról (51)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/10

A jogalkotás hatása

 • Deák Izabella: A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai (425)

Tanulmány

 • Gombos Katalin: A bírói függetlenség és a jogállamiság új összefüggései (440)
 • Pók László Gábor: Adattovábbítás nemzetközi szervezetek részére (449)
 • Kiss Attila: A polgári per céljának átalakulása (460)

Vita: Egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Bordás Péter: Kincs, ami nincs? (469)

Jogirodalom, jogélet

 • Tóth András: A Covid-19 járvány hatása a jog világára (479)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Magyar Jog 2020/12

Tanulmányok

 • Gál Andor: Megjegyzések a bűnszervezet új törvényi fogalmának értelmezéséhez (669)
 • Rácz Lilla: Múltba tekintő gondolatok: szerződési szabadság és fogyasztóvédelem, avagy a magánjog alkalmazkodóképességének korlátairól (677)
 • Reines János: A franchise jogviszony alanyaira és a szerződéskötésre vonatkozó szabályozás joggazdaságtani szempontból (685)
 • Bordás Péter: Az audiovizuális médiaszolgáltatások, mint hálózatos szolgáltatások szabályozásának változása az Európai Unióban (699)
 • Zsiros Bettina: Az igazság és az igazságosság összefüggései a büntetőeljárásban (711)
 • Hungler Sára: Szociális integráció az autonóm szociális párbeszéd útján született keretmegállapodások révén (718)
 • Leszkoven László: „Úszó határok a jogban” – Szászy-Schwarz Gusztávra emlékezve (725)