Magyar Jog 2023/1

Tanulmányok

 • Fuglinszky Ádám – Török Soma: Kiszámíthatóság v. rugalmasság a magánjogban – beszámoló a Magánjogot Oktató Fiatalok és a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves konferenciájáról (1)
 • Bakos-Kovács Kitti: Körkép a rugalmasságról – a magánjogra ható külső és belső erők (9)
 • Bodzási Balázs: A szerződéses tartalom, valamint a szerződés alanyainak változása és annak hatása a biztosítéki kötelezettekre (18)
 • Gombos Katalin: Kiszámíthatóság v. rugalmasság – a koherencia elv és az autonóm értelmezés követelményének érvényesülése az Európai Unió nemzetközi magánjogi szabályaiban (26)
 • Móricz Aliz: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései, fókuszban a személyi állapotot érintő pereket célzó változásokra (33)
 • Osztovits András: A magyar polgári eljárásjog útkeresése – egy új szakmai konszenzus felé (39)
 • Papp Tekla: Közjogi kiszámíthatóság versus magánjogi rugalmatlanság? Magánjogi fenntartások a Kúria 1/2022. KPJE határozata kapcsán (45)
 • Reines János: A látszólagos egyetemlegesség a gépjármű felelősségbiztosítási szerződés kapcsán (49)
 • Sándor István: A bírói mérlegelés szerepe a vagyonkezelési jogviszonyban külföldi példák alapján (54)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 1. rész (61)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2020/12

Tanulmányok

 • Gál Andor: Megjegyzések a bűnszervezet új törvényi fogalmának értelmezéséhez (669)
 • Rácz Lilla: Múltba tekintő gondolatok: szerződési szabadság és fogyasztóvédelem, avagy a magánjog alkalmazkodóképességének korlátairól (677)
 • Reines János: A franchise jogviszony alanyaira és a szerződéskötésre vonatkozó szabályozás joggazdaságtani szempontból (685)
 • Bordás Péter: Az audiovizuális médiaszolgáltatások, mint hálózatos szolgáltatások szabályozásának változása az Európai Unióban (699)
 • Zsiros Bettina: Az igazság és az igazságosság összefüggései a büntetőeljárásban (711)
 • Hungler Sára: Szociális integráció az autonóm szociális párbeszéd útján született keretmegállapodások révén (718)
 • Leszkoven László: „Úszó határok a jogban” – Szászy-Schwarz Gusztávra emlékezve (725)

Magyar Jog 2021/4

Tanulmányok

 • Mészáros Ádám Zoltán: Az összbüntetésről pro futuro (193)
 • Reines János: A franchise jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályozás joggazdaságtani szempontból (209)
 • Stál József: A letartóztatás általános feltételéhez kapcsolódó bizonyítékértékelés dilemmái (215)
 • Varga Csaba: A magyar jog – tükörcserepekben (227)
 • Ficsór Gabriella: A különvélemények sugallta néhány gondolat a jogállamiságról (236)
 • Köbel Szilvia: A vallási közösségek működésének strukturált szabályozása az egyházügyi törvényben (247)

Nekrológ

 • Korinek László: Vókó György (1946-2021) (256)