Belügyi Szemle 2023/12

 • Előszó (2125)

Tanulmányok

 • Kondás Katalin: A fogvatartottak azonosítása a büntetés-végrehajtásban (2127)
 • Turós Tímea, Szűcs Endre: A futball és a mérkőzésbiztosítás fejlődésének összefüggései a kezdetektől az 1980-as évek végéig (2145)
 • Meggyesfalvi Boglárka: Kockázati tényezők a digitális térben. A gyerekek internet- és közösségi média használata és az online áldozattá válás (2163)
 • Füredi Sándor: A nyomhordozók és emberi eredetű biológiai anyagmaradványok típusai és genetikai vizsgálatának jelentősége a magyarországi büntető- és közigazgatási eljárásokban – Esetleírások (2179)
 • Sándor István: Boncz Ferenc életútja és munkássága (2197)
 • Hevesi Judit Ildikó: A folyamatos szöveti glükózmonitorozó rendszer elérhetősége Magyarországon (2207)
 • Németh Gabriella: Az okiratfordítás és a hitelesítés problematikája a tisztességes eljárásban, különös tekintettel az aggályos okiratokra és az elektronikus iratokra (2223)
 • Krenner József,Szabó Csaba: A közlekedésbiztonság finn modelljének elemző bemutatása (2253)
 • Homonnai Péter, Török Ádám: A rendőrség motoros szolgálatának kérdőíves kihasználtságvizsgálata (2265)

Nemzetközi Rendészeti Figyelő

 • Finszter Géza, Korinek László: Ajánlás a Nemzetközi Rendészeti Figyelő XII. száma elé (2279)
 • Suszter Tamás, Berei Róbert, Bacsó Bernadett. Mágó Barbara, Bogotyán Róbert: Nemzetközi Rendészeti Figyelő XII. (2283)

Könyvismertető

 • Brezovszki Anna Luca: Bezárkózó zárt intézmény – a szabadságvesztésbüntetés bizonyos ellenőrzési formái (Recenzió: Lukács Krisztina: A szabadságvesztés végrehajtásának egyes független ellenőrzési formái) (2307)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2023/3-4

Tanulmányok

 • Pribula László: A veszélyhelyzeti kamatmaximum kihívása a rendelkezési elv tükrében (3)
 • Barta Judit: A közkereseti és betéti társasági részesedés a házastársi közös vagyonban (9)
 • Kun Péter, Sándor István, Spiriev Olivér: A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyból származó jogviták választottbíróság általi elbírálása (22)
 • Arató Balázs: A családi vállalkozások jellegmegóvásának eszközei a hazai szabályozás tükrében (31)
 • Iván Dániel: Az állami támogatások bejelentésének uniós versenyjogi gyakorlata (38)
 • Kispál Beáta: Egy családi vállalkozás sikere és bukása egy hirtelen haláleset és egy változó kamatozású devizahitel (devizaalapú) hatása következtében (45)
 • Kertész Gábor: A lobbizás a kooperáció, vagy a korrupció egy formája? (52)

Státuszjogi Szemle

 • Gál Judit: Kényszertörlés vagy felszámolás alatt álló cég feletti törvényességi felügyelet tilalma (57)
 • Bodor Mária: A pótbefizetés (59)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/11-12

Tanulmányok

 • Sándor István: Gondolatok a szindikátusi szerződésről Veress Emőd monográfiája kapcsán (3)
 • Szabó Iván: Kényszerkötelmi helyzet, amely megmenthet egy közszolgáltatást – a közérdekű üzemeltető intézménye (9)
 • Leszkoven László: Fáznak-e a kamatok télen…? Egy kamatjogszabály margójára (21)
 • Kozma Zsolt: Gyorstalpaló a rajtaütés útvesztőjében – a rajtaütés elmélete és gyakorlati alkalmazása (24)
 • Lakatos Mária: Visszapillantó tükörben a magyar adórendszer – Az 1988-as adóreformtól 1998-ig (33)
 • Ferge Zsigmond: A „ne bis in idem” elve a versenyjogban (41)
 • Schlosser Annamária: Az idegen nyelv használata a közjegyzői eljárásokban (50)
 • Bodor Mária: Reorganizáció újragondolva – A cégek szerkezetátalakításáról (55)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2023/1

Tanulmányok

 • Fuglinszky Ádám – Török Soma: Kiszámíthatóság v. rugalmasság a magánjogban – beszámoló a Magánjogot Oktató Fiatalok és a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves konferenciájáról (1)
 • Bakos-Kovács Kitti: Körkép a rugalmasságról – a magánjogra ható külső és belső erők (9)
 • Bodzási Balázs: A szerződéses tartalom, valamint a szerződés alanyainak változása és annak hatása a biztosítéki kötelezettekre (18)
 • Gombos Katalin: Kiszámíthatóság v. rugalmasság – a koherencia elv és az autonóm értelmezés követelményének érvényesülése az Európai Unió nemzetközi magánjogi szabályaiban (26)
 • Móricz Aliz: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései, fókuszban a személyi állapotot érintő pereket célzó változásokra (33)
 • Osztovits András: A magyar polgári eljárásjog útkeresése – egy új szakmai konszenzus felé (39)
 • Papp Tekla: Közjogi kiszámíthatóság versus magánjogi rugalmatlanság? Magánjogi fenntartások a Kúria 1/2022. KPJE határozata kapcsán (45)
 • Reines János: A látszólagos egyetemlegesség a gépjármű felelősségbiztosítási szerződés kapcsán (49)
 • Sándor István: A bírói mérlegelés szerepe a vagyonkezelési jogviszonyban külföldi példák alapján (54)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 1. rész (61)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/5-6

 • Sándor István: Az 1959-es Ptk. A magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a ’80-as években 83)
 • Barsi József: A „kamionkartell” kártérítési perek tapasztalatai (10)
 • Mohai Máté: Tagi felelősségátvitel a társaságok jogában (21)
 • Leszkoven László: A másik fél érdekére való „hivséges tekintet” – egy többszemélyes magánjogi helyzet kapcsán (29)
 • Széles Krisztina: A pandémia lábnyomai az állami támogatások uniós versenyjogában és a belső piacon (32)
 • Peti András: Járványkényszer vagy hatékonyság? Az Nyrt. közgyűlésének elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szervezése a magyar és román jogszabályok tükrében (40)
 • Molnár Dalma: Mesterséges intelligencia szolgálatban, az államigazgatás modernizációja (47)
 • Szánthó Péter: Platform-munkavállalók védelmének uniós szabályozása (52)
 • Gál Judit: Egy tag – egy üzletrész? Az egyszemélyes kft. üzletrésze (56)
 • Bodor Mária: A társasági részesedések átruházása érvénytelenségének egyes kérdései (58)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/3-4

 • Sándor István: Az 1959-es Ptk. a magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a kezdetektől 1980-ig (3)
 • Ződi Zsolt: Platformjog és felhasználóvédelem (15)
 • Herczeg Ágnes: Előzetes piaci konzultáció a gondos közpénzfelhasználás tükrében (19)
 • Barna András Péter: A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének sajátos jogi státusza (22)
 • Szeles Nóra, Munkácsi Péter: Pillantás a közösségi finanszírozás új európai szabályozására és gazdaságtanára a szellemi tulajdon kontextusában (29)
 • Bodolai László: Személyhez nem köthető sérelem (35)
 • Lénárdné Maletics Borbála: A vezető tisztségviselői és a tagi státusz összefüggései a gazdasági társaságokban (40)
 • Leszkoven László: Ilyen nincs… és mégis van…!(?) (49)
 • Csőke Andrea: A vezető tisztségviselő felelőssége „más okból” (52)
 • Gál Judit: Jogorvoslati jog a Cégtörvényben (55)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/2

 • Pribula László: A szakértői díj meghatározásának gyakorlati problémái a megújított polgári perrendi modellben (49)
 • Angyal Zoltán: A tagállami bírák kinevezése és az uniós jog (59)
 • Szivós Kristóf: A felek eljárástámogatási kötelezettségének dogmatikai értékelése (71)
 • Sándor István: Észrevételek a szerződések rendszerezéséhez (80)
 • Mezei Péter: Modern gondolatok a modern szerzői jogról (87)
 • Szabó Judit: A digitalizáció büntetőjogi vetülete (89)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2021/5

 • Kovács Kázmér: Az új Pp. ügyvédszemmel (2)
 • Havasi Dezső: Készüljünk fel az új ingatlan-nyilvántartási törvényre, ezen belül az E-ING Projektre! (6)
 • Szuchy Róbert, Bene Gyula: Hogy kezelje az ellenérdekű fél, tanú személyes adatait a jogi képviselőként eljáró ügyvéd? (11)
 • Stál József: A letartóztatás általános feltételéhez kapcsolódó bizonyítékértékelésről (13)
 • Magyar-Csatlós Judit, Magyar Csaba, Sándor István: Vagyontervezési labirintus – hogy el ne tévedjünk (19)
 • Ügyvédi kötelező továbbképzés – Amire a legtöbben keresik a választ (22)
 • Olyan ajtók nyíltak ki előttünk, amelyekről nem is tudtuk, hogy ott vannak (Beszélgetés Fülöp Tamás ügyvéddel a középiskolásoknak szánt Jogger internetes programról) (29)
 • Bárkányi Edit: A ház körüli munka értéke (3299

Kamarai Közgyűlések:

 • Komárom Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara (34)
 • Budapesti Ügyvédi Kamara (36)
 • Békés Megyei Ügyvédi Kamara (38)
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (40)
 • Debreceni Ügyvédi Kamara (43)
 • Nyíregyházi Ügyvédi Kamara (45)

Ügyvédek Lapja 2021/4

 • Az ügyvédségnek az államtól való függetlenségéért és a titoktartás további sértetlenségéért szállt síkra a MÜK elnöke (4)
 • Törvény és Igazság! – A korrupció és a kiberbűnözés elleni küzdelem állt a 150 éves magyar ügyészség évfordulójára rendezett nemzetközi konferencia középpontjában (6)
 • Polt Péter: Az ügyészségnek tovább erősödhet a bírói kontrollal kiegyensúlyozott ügydöntő szerepe (8)
 • Trócsányi László: Olvasás nélkül nincs siker (11)
 • Hogyan lehetne érdekeltebbé tenni az ügyvédeket a jogi segítségnyújtás terén? – Együttműködési megállapodás jött léte az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Ügyvédi Kamara között (13)
 • Sándor István: Adóparadicsomok – gazdasági és erkölcsi szempontok feszültségében (15)
 • A megfelelően kordában tartott mesterséges intelligencia a legjobb kiegészítője teremtőjének, a kreatív embernek. Interjú Tilesch Györggyel (20)
 • Császár László: Az internet és infokommunikációs technológiák hatása a jogászi szakmára (24)
 • Hogyan kell bírósági eljárásokban videokonferenciát alkalmazni? Az Európai Unió ajánlása (30)
 • Beckert Tibor: Segítséget akar nyújtani az ügyvédkereső és ügyvédközvetítő szolgáltatást igénybe vevő tajgainak a MÜK (34)
 • Kikerülendő csapdák az ügyvédi díjszabályzat mintatervezetben. MÜK-javaslat a CCBE-nek (37)
 • Ki hogyan oldja meg? – Az európai ügyvédi kamarák magatartási kódexeinek szabályozásai az ajánlási díjra vonatkozóan (39)
 • Jönnek az ügyvédek által teljesítendő, kötelező képzési események (41)
 • Házastársi közös vagyonnak minősül-e az ügyvédi irodai üzletrész? Beszélgetés Subasicz Évával (42)
 • Kutatás ügyvédi irattárban? Szövegértelmezés szülte bonyodalmak – Az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása. Interjú Madarassy Tamás ügyvéddel (45)
 • Új képzési események az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben (48)
 • Tizenötödik Magyar Jogászgyűlés – 2021. szeptember 23-25. (48)