Szociológiai Szemle 2020/2

Tanulmányok

  • Jelinek Csaba, Virág Tünde: Zsugorodó városok és társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon (4)
  • Virág Tünde: Demográfiai polarizáció, térbeli és társadalmi marginalizáció két zsugorodó középvárosban (27)
  • Németh Krisztina: Marginalizált térből átmeneti térbe. Egy térbeli-társadalmi mobilitási pálya megélt jelentései (50)
  • Kovai Cecília: Egy „elképzelt” középosztály és a lokalitás „valósága”. Tanodaprogramok mozgásterei egy zsugorodó városban (72)
  • Zolnay János: Térvakság. Oktatási stratégiák a városi zsugorodás és a tanulói létszám csökkenésének időszakában (96)
  • Jelinek Csaba: „Gúzsba kötve táncolunk”. Zsugorodás és a kontroll leszivárgásának politikai gazdaságtana magyarországi középvárosokban (115)

Recenzió

  • Pulay Gergő: Zsugorodás, létbizonytalanság és időbeli horizontok. A válságetnográfiák nézőpontjairól (137)