Szociológiai Szemle 2022/4

Tanulmányok

 • Virág Tünde: A telepfelszámolás és a lakhatási politika szerepe a marginalizált társadalmi csoportok térbeli és társadalmi mobilitásában (4)
 • Árki Diána: Az egyéni gyermekvállalás és a kisgyermekek napközbeni ellátásának többszintű összefüggései Európában: szakirodalmi áttekintés (27)
 • Boda Zsuzsanna, Rakovics Zsófia: A miniszterelnök beszédek elemzése – Fókuszban a migráció (46)
 • Kisfalusi Dorottya, Susánszky Pál, Susánszky Éva: Nehezen elérhető csoportok és szegregáció vizsgálata a hálózati méretgenerátor módszerével: egy magyarországi vizsgálat tanulságai (70)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Udvari Orsolya: A legprovokatívabb téma: a család. Recenzió: Szalmai Ivett, Takács Judit (2022): Családszociológiai mozaik. Debreceni Egyetemi Kiadó (92)
 • Puskás Fanni: A roma részvételiség, a reprezentáció és a tudástermelés kérdéseiről. Beszámoló az MSZT 2022-es vándorgyűlésének Szociológiai tudás termelése etnikailag megosztott társadalmakban: eltérő pozíciók jelentősége és dialógusa című panelbeszélgetéséről (100)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2020/2

Tanulmányok

 • Jelinek Csaba, Virág Tünde: Zsugorodó városok és társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon (4)
 • Virág Tünde: Demográfiai polarizáció, térbeli és társadalmi marginalizáció két zsugorodó középvárosban (27)
 • Németh Krisztina: Marginalizált térből átmeneti térbe. Egy térbeli-társadalmi mobilitási pálya megélt jelentései (50)
 • Kovai Cecília: Egy „elképzelt” középosztály és a lokalitás „valósága”. Tanodaprogramok mozgásterei egy zsugorodó városban (72)
 • Zolnay János: Térvakság. Oktatási stratégiák a városi zsugorodás és a tanulói létszám csökkenésének időszakában (96)
 • Jelinek Csaba: „Gúzsba kötve táncolunk”. Zsugorodás és a kontroll leszivárgásának politikai gazdaságtana magyarországi középvárosokban (115)

Recenzió

 • Pulay Gergő: Zsugorodás, létbizonytalanság és időbeli horizontok. A válságetnográfiák nézőpontjairól (137)