Szociológiai Szemle 2023/2

Tanulmányok

 • Stefkovics Ádám, Szabari Vera, Batiz Kinga, Bukovics Babett, Pavalacs András, Tariska Andrea, Zenovitz Lili: Szociológiai tudástermelés Magyarországon 1971 és 2021 között. Hat társadalomtudományi folyóirat szisztematikus áttekintése (4)
 • Drjenovszky Zsófia, Sztáray Kézdy Éva: A munka és a magánélet közti egyensúly alakulása a kisgyermekkel otthon lévő apák családjában (29)
 • Németh Krisztina: Társadalmi tér, fizikai tér és habitus: elméleti csomópontok és kutatási irányok (56)
 • Brys Zoltán, Pénzes Melinda, Albert Fruzsina: A Covid19 elleni védőoltás elutasítása
  együtt élő párok körében: egy online kérdőíves vizsgálat eredményei (81)

Recenziók

 • Zsidó Bence, Bodor Péter: Digitális technológiák és adatbányászat az elnyomás szolgálatában Darren Byler: In The Camps. China’s High-Tech Penal Colony (98)

Helyesbítés

 • Ilyés Virág, Lőrincz László: Helyesbítés a Női és férfi karrierutak Magyarországon. Foglalkozási mintázatok szerepe és vezetői bérek és béregyenlőtlenségek alakulásában című tanulmányhoz (104)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2020/2

Tanulmányok

 • Jelinek Csaba, Virág Tünde: Zsugorodó városok és társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon (4)
 • Virág Tünde: Demográfiai polarizáció, térbeli és társadalmi marginalizáció két zsugorodó középvárosban (27)
 • Németh Krisztina: Marginalizált térből átmeneti térbe. Egy térbeli-társadalmi mobilitási pálya megélt jelentései (50)
 • Kovai Cecília: Egy „elképzelt” középosztály és a lokalitás „valósága”. Tanodaprogramok mozgásterei egy zsugorodó városban (72)
 • Zolnay János: Térvakság. Oktatási stratégiák a városi zsugorodás és a tanulói létszám csökkenésének időszakában (96)
 • Jelinek Csaba: „Gúzsba kötve táncolunk”. Zsugorodás és a kontroll leszivárgásának politikai gazdaságtana magyarországi középvárosokban (115)

Recenzió

 • Pulay Gergő: Zsugorodás, létbizonytalanság és időbeli horizontok. A válságetnográfiák nézőpontjairól (137)