Jogtudományi Közlöny 2021/1

Tanulmány

  • Sándor István: A vagyonkezelő alapítvány nemzetközi összehasonlításban (3)
  • Schmidt Richárd: Variációk egy témára – Asszimetrikus fórumválasztás a nemzetközi joggyakorlatban (12)
  • Metzinger Péter: Per helyett pénzfeldobás – Kis jogi kvantummechanika (25)
  • Herke Csongor: Az önvezető autók bevezetésének erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései (33)

Szemle-vita

  • Fázsi László: A bizonyítás bizonytalansága a büntetőeljárásban (41)

Jogirodalom – jogélet

  • Prugberger Tamás: Akiért a harang szól – In memoriam Bragyova András (1950-2020) (47)