Magyar Jog 2023/4

Tanulmányok

  • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási perrendtartás első öt (hat) éve: módosulásról módosulásra (197)
  • Beyer Fülöp: A hírközlési egyetemes szolgáltatás intézményének fejlődése és ellentmondásai (206)
  • Csák Zsolt, Czebe András: A perbeli igazság térnyerése a büntetőeljárásban (218)
  • Fantoly Zsanett, Herke Csongor: A mesterséges intelligencia a hatékonyabb büntetőeljárás szolgálatában (223)
  • Darai Péter: Az üzletlezárás helye az adójogi szankciók rendszerében (229)
  • Stecbauer Anita: A társasház közgyűlési határozatainak megtámadása a kisebbség jogos érdekének lényeges sérelmére hivatkozással – az ítélkezési gyakorlat tükrében (239)
  • Knoll-Csete Edit: Egy merénylet előzményei, a keletnémet állami vagyon magánosításának sajátos körülményei (249)

Szellemidézés

  • Angyal Pál: Emlékeimből – 4. rész (254)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.