Állam- és jogtudomány 2024/1

Tanulmány

  • Dombrovszky Borbála: Oktatásügy és esélyegyenlőség az ítélkezésben: szakmai és szakpolitikai elemek a bíróság előtt (3)
  • Pusztahelyi Réka: Az elévülési szabályok megváltoztathatósága: a magánautonómia határai (38)
  • Szabados Tamás: Járt utat el ne hagyj? – A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben (62)
  • Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései (86)

Recenzió

  • Gellér Balázs: Németek (osztrákok), magyarok és magyarul beszélő egyének: találkozás a világ végén. Gondolatok Bárd Károly Számonkérés a holokausztért – Tettesek, áldozatok, bírák című könyvéről (110)
  • Tilinger Krisztina: Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) (127)
  • Timár Balázs: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Budapest: ELKH TK JTI 2022) (135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.