Jogtudományi Közlöny 2022/9

  • Bándi Gyula: Erdők, tűzifa, alapjogok (333)
  • Schmidt Richárd: A joghatóságra vonatkozó kikötések alapkérdései az uniós jogban (343)
  • Szabados Tamás: Új fejezet a társaságok határon átnyúló szabad mozgásában (354)
  • Erdős István: Formalizmus a jogelméletben és a magyar joggyakorlatban (362)
  • Csizmadiáné Pethő Tímea: A bírói szerepfelfogás jelentősége a bizonyításban (369)
  • Sipos Marcell, Kiss Gergely Árpád: A munkavállalói alapjogok metamorfózisa, avagy egy idejétmúlt koncepció újbóli térnyerése (378)
  • Vékás Lajos: In memoriam Harmathy Attila (1937-2022) (382)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.