Gazdaság és Jog 2024/3-4

Tanulmányok

  • Pribula László: Egy szakmai vita lezárása: a polgári perrendtartáson kívül szabályozott végzések elleni fellebbezési jog (3)
  • Tóth Nikolett Ágnes: A sportrendészeti nyilvántartás egy évtizedes tapasztalatai (9)
  • Hrecska-Kovács Renáta: Egészségbiztosítási rendszerek Európában (18)
  • Parti Tamás: Tulajdoni evolúció (26)
  • Sereg Péter: A pénzkölcsönnyújtás fogalmának pénzügyi jogi megítélése (34)
  • Szentpáli-Gavallér Pál: Bethlen Gábor gazdaságpolitikája (39)
  • Árvai Gergely: Gondolatok a mező- és erdőgazdasági célú földeken fennálló tulajdonközösségek természetbeni megosztással történő megszüntetéséről (43)

Státuszjogi szemle

  • Gál Judit: Anomáliák egyes cégek szabályozásában (53)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.