Gazdaság és Jog 2024/3-4

Tanulmányok

 • Pribula László: Egy szakmai vita lezárása: a polgári perrendtartáson kívül szabályozott végzések elleni fellebbezési jog (3)
 • Tóth Nikolett Ágnes: A sportrendészeti nyilvántartás egy évtizedes tapasztalatai (9)
 • Hrecska-Kovács Renáta: Egészségbiztosítási rendszerek Európában (18)
 • Parti Tamás: Tulajdoni evolúció (26)
 • Sereg Péter: A pénzkölcsönnyújtás fogalmának pénzügyi jogi megítélése (34)
 • Szentpáli-Gavallér Pál: Bethlen Gábor gazdaságpolitikája (39)
 • Árvai Gergely: Gondolatok a mező- és erdőgazdasági célú földeken fennálló tulajdonközösségek természetbeni megosztással történő megszüntetéséről (43)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: Anomáliák egyes cégek szabályozásában (53)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2024/1

Vezértanulmány

 • Molnár Tibor Tamás: A kamionkartell-kártérítési perek európai gyakorlata: Németország és az Egyesült Királyság (1)

Jogharmonizáció

 • Palkó Tamás, Diósdi Mária, Bertaldó András: Letartóztatás az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában (10)
 • Hrecska-Kovács Renáta: A fizetett éves szabadságra való jogosultság és kiadásának szabályai európai összevetésben (20)

Fórum

 • Prugberger Tamás: A munka- és a szabadidő jogi szabályozását érintő irányzatok alakulása az Európai Unió egyes tagállamaiban és Magyarországon (28)
 • Pesta János: Mi a tulajdonhoz való jog sérthetetlen, lényegi tartalma? (33)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/7-8

A jogalkotás hatása

 • F. Rozsnyai Krisztina, Hoffman István, Bencsik András: Az általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak? Vitaindító az eljárási szabályokról (309)

Tanulmány

 • Tóth András: A versenyügyek hozzájárulása a magyar közigazgatási bíráskodás fejlesztéséhez (319)
 • Madai Sándor: A közlekedési közigazgatási bírság kérdései (326)

Szemle

 • Fejes Péter: A kétszeres kötelezés még nem kétszeres elvonás (334)
 • Bordács Bálint: Tényállás feltárása rejtett felvételekkel kartellügyekben (340)
 • Prugberger Tamás, Hrecska-Kovács Renáta: A hivatalnoki jogviszony modelljei és az ENSZ szabályozása (346)

Vita

 • Fantoly Zsanett: A bizonyítási szabályok egyszerűsödése az új büntetőeljárási törvényben (353)

Jogirodalom – Jogélet

 • Koi Gyula: A jogfilozófia idősíkjai: múlt, jelen, jövő (361)

Európai jog 2021/2

Vezértanulmány

 • Németh Zoltán, Hrecska-Kovács Renáta: A Szingapúri-Mediációs Egyezmény – mediáció a nemzetközi térben (1)

Európai jogi fórum

 • Széles Krisztina: A nemzeti bíróságok szerepe az állami támogatások uniós versenyjogában (5)
 • Völcsey Balázs: A külföldi jog terjedelme és tartalma megállapításának eszközei (12)

Jogharmonizáció

 • Várnai-Borbás Eszter: Gondolatok az eltűnt jegyességről (18)
 • Csala Elvira: Differenciált integráció az Európai Unióban (24)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.