Jogtudományi Közlöny 2023/12

Tanulmány

  • Takács Izolda: Súlyos emberijog-sértések és eljárásjogi akadályok (529)

Diskurzus

  • Kovács András: A keresetváltoztatás a közigazgatási perjogban (538)
  • Kiss Attila: Az új magánjogi emberkép és a felek perjogi felelősségének összefüggései (551)

Vita

  • Csehes András: Állam, jog, abortusz. Adalékok az abortuszvitához (561)

Jogirodalom, jogélet

  • Szalma József: A munkavállaló védelmének kérdéseiről szóló tanulmánykötetről (569)
  • Träger Anikó: Az új technológiák által felvetett problémák és a büntetőjog válasza (572)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.