Közjegyzők Közlönye 2023/3

 • Veress Emőd: A váltó mint értékpapír a magyar költészetben (5)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a feltűnő értékaránytalanság fogalmához a magyar jogban (24)
 • Gerőcs-Tóth Andrea: A fogyasztó és vállalkozás közötti jogvita megoldására szolgáló alternatív vitarendezési lehetőségek Csehországban (35)
 • Rák Viktor: Hogy kerül a csizma az asztalra, avagy miért vannak az európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány közjegyző általi kiállításának szabályai rossz helyen a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, és hol lenne inkább helyük (52)
 • Makács Adrienn: Megfoghatalanság a kitagadási okok rendszerében (61)
 • Kiss Attila: A perkoncentráció megjelenése egyes külföldi államok perjogában (79)
 • Sajtószemle (96)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (100)

Jogtudományi Közlöny 2023/12

Tanulmány

 • Takács Izolda: Súlyos emberijog-sértések és eljárásjogi akadályok (529)

Diskurzus

 • Kovács András: A keresetváltoztatás a közigazgatási perjogban (538)
 • Kiss Attila: Az új magánjogi emberkép és a felek perjogi felelősségének összefüggései (551)

Vita

 • Csehes András: Állam, jog, abortusz. Adalékok az abortuszvitához (561)

Jogirodalom, jogélet

 • Szalma József: A munkavállaló védelmének kérdéseiről szóló tanulmánykötetről (569)
 • Träger Anikó: Az új technológiák által felvetett problémák és a büntetőjog válasza (572)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/10

A jogalkotás hatása

 • Deák Izabella: A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai (425)

Tanulmány

 • Gombos Katalin: A bírói függetlenség és a jogállamiság új összefüggései (440)
 • Pók László Gábor: Adattovábbítás nemzetközi szervezetek részére (449)
 • Kiss Attila: A polgári per céljának átalakulása (460)

Vita: Egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Bordás Péter: Kincs, ami nincs? (469)

Jogirodalom, jogélet

 • Tóth András: A Covid-19 járvány hatása a jog világára (479)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.