Jogtudományi Közlöny 2023/12

Tanulmány

 • Takács Izolda: Súlyos emberijog-sértések és eljárásjogi akadályok (529)

Diskurzus

 • Kovács András: A keresetváltoztatás a közigazgatási perjogban (538)
 • Kiss Attila: Az új magánjogi emberkép és a felek perjogi felelősségének összefüggései (551)

Vita

 • Csehes András: Állam, jog, abortusz. Adalékok az abortuszvitához (561)

Jogirodalom, jogélet

 • Szalma József: A munkavállaló védelmének kérdéseiről szóló tanulmánykötetről (569)
 • Träger Anikó: Az új technológiák által felvetett problémák és a büntetőjog válasza (572)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/6

 • Bagossy Mária: A feltételes szabadságra bocsátást kizáró okok az új Btk.-ban (221)
 • Takács Izolda: A kínzás tilalma mint abszolút jog (234)
 • Fantoly Zsanett: A különleges bánásmódról és a Barnahus-modellről (243)
 • Szabadfalvi József: Somló Bódog posztumusz művének magyar fordítása (252)

Könyvismertetés

 • Suri Noémi: A nemzetközi öröklési jog csomópontjai (257)
 • Talabos Dávidné Lukács Nikolett: „Kelet oroszlánja” – Kemal Atatürk (259)

***

Elektronikusan elérhető az Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2021/10

Tanulmányok

 • Szántó Zoltán Oszkár, Aczél Petra, Csák János: Társadalmi jövőképesség index – 2020. Az OECD-országok elemzésének főbb eredményei (1281)
 • Takács Izolda: A kulturális relativizmus fogalmi disszonanciája. Hogyan értelmezhető a kulturális relativizmus az univerzális emberi jogok rendszerében? Kísérlet a kulturális relativizmus fogalmi tisztázására (1292)
 • Hamza Gábor: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányfejlődése és a hatalmi ágak megosztása (1301)
 • Pléh Csaba: Az embert körülvevő kapcsolati háló és a járvány próbatevése (1317)
 • Buday-Sántha Andrea: Illúzió vagy valóság? Az eredményes PR-tevékenység, a sajtókezelés kulcstényezői és etikai kérdései (1335)
 • Sólyom Jenő: Fizikusok az állambiztonsági szolgálatok célkeresztjében és hálójában. I. rész (1345)
 • Pál Bernadett: A Mars bolygó kutatása (1359)
 • Székely György: A Fischer Annie-jelenség. Egy különleges művészpálya vonzásában (1369)
 • Sulyok Katalin: A természeti tőke értékelése az Alaptörvény tükrében (1380)

Vélemény, vita

 • Kardos Péter: Kik a tudósok a pszichológiában? (1391)

Ki a tudós?

 • Dóra László: Ki a tudós-tanár? (1393)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Mezey Barna: Példaképek, tetthazafiak, européerek. „Hosszabb távon helyreáll a rend a történelemben” (1396)
 • Tóth Anna: A muzsika valódi hangja (1400)
 • Janó Evelin: Az öngyilkosság szociológiája (1404)
 • Perecz László: A szellem történésze (1407)
 • Csaba László: Mélyintegráció (1410)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában

 • Szoptatás és Covid19 (1412)

Elektronikusan elérhető itt.