Aetas 2023/3

Tanulmányok

 • László Andor: Bocskai István példája a 19-20. század kritikus korszakaiban (5)
 • Borus György: III. György és Lord Bute szerepe a Pitt-Newcastle koalíciós kormány felbomlásában (39)
 • Szigeti István: A két Kálmán „vezéri dualizmusa”. Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán a Balközép Párt élén 1866 és 1875 között (53)

Műhely

 • Deák Ádám: Csanád vármegye nemesség és tisztikara 1820-1848 között (77)
 • Mihályi Dorottya: Kit érdekel(t) Észak-Afrika? A Magreb-térség percepciója a dualizmus korának magyar útleírásaiban (93)
 • Gyarmati Enikő: Adalékok az alpesi turizmus magyar nőtörténetéhez a 19. században (108)

Elmélet és módszer

 • Balázs Gábor: A „sans-culotte” mint akarat és képzet (121)

Figyelő

 • Barabás Gábor: Hit, térítés, terjeszkedés (Paul Srodecki- Norbert Kersken (eds.): The Expansion of the Faith: Crudasign on the Frontiers of Latin Christendom in the High Middle Ages. Brepols, Turnhout, 2022.) (179)
 • Eőry Áron: Vörös napfelkelte az Alpokalján – további színképelemzésre várva (Forradalmak sodrában II. Visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron Vármegye területén a Tanácsköztársaság idején. Összeállította, bevezette, jegyzetelte: Suslik Ádám. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.) (184)
 • Zsiga Nikoletta Evelin: Népirtások a 20. században. Az ismeretterjesztés egy példája (Bozzay Zoltán: Népirtások a XX. században. Scolar, Budapest, 2019.) (188)
 • Baráth Katalin: A mozgó képek forradalma (Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914). Apertúra Könyvek – Pompeji, Szeged, 2022.) (192)
 • Galambosi Péter, Ribi András: Bizánci kereszténység és korai egyházszervezet Erdélyben az első ezredfordulón (Christianization in Early Medieval Transylvania. The Oldest Church in Transylvania and Its Interpretatiion. Edited by Daniela Marcu Istrate, Dan Ioan Mureşan and Gabriel Tiberiu Rustoiu. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Volume: 83), Brill, Leiden-Boston, 2022.) (196)
 • Hajnáczky Tamás: Cigányzenész hangok a Nagy Háborúból (D. Szakács Anita: Ifj. Munczy Béla I. világháborús frontnaplói. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.) (203)
 • Törő László Dávid: Feminista mozgalmak története transznacionális perspektívában (Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Budapest 2021.) (206)
 • Palócz Márk: A Vas megyei francia-magyar kapcsolatokról (Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Szent Márton földjén. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely, 2022.) (210)

A fordításokat Rakovszky András készítette.