Közjegyzők Közlönye 2023/2

  • Pomeisl András József: A korlátozott precedensrendszer a bíróságok gyakorlatában (5)
  • Parti Tamás: Digitális hagyaték? De miről is beszélünk? avagy digitális javak az öröklésben (20)
  • Hana Hoblaj: A nemperes eljárások új szabályozása a Horvát Köztársaságban, különös tekintettel a közjegyzők nemperes ügyekkel kapcsolatos hatásköre (30)
  • Keszthelyi Eleonóra: Közokiratok az egészségügyi jogban (48)
  • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló közjegyzői okiraok az új Inytv. tükrében (65)
  • Béldi-Turányi Noémi: A közös megegyezésen alapuló házasság felbontás lehetséges jövőképe (79)
  • Sajtószemle (95)
  • Summary, Zusammenfassung, Résumé (98)