Közjegyzők Közlönye 2023/4

 • Bojan Podgoršek: Közjegyzői letéti szolgáltatások I. rész (5)
 • Balogh Tamás: A vagyontárgyak felsorolása az európai öröklési bizonyítványban – lehetőség vagy kötelezettség? Az Európai Bíróság C-354/21. sz. ítéletéről (27)
 • Makács Adrienn: Objektív és szubjektív elemek Németország kitagadási rendszerében (44)
 • Szajlai Kitti: A magyar ingatlan-nyilvántartás történetének mérföldkövei (63)
 • Baumgartner Nóra: A franca közjegyzők szerepe az adózás területén Közjegyzői közreműködés az ügyfeleket terhelő adókötelezettségek teljesítésében (75)
 • Bozsó Ildikó: A közjegyzők bíróságként való minősítése az uniós rendeletekben Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata (93)
 • Sajtószemle (108)
 • Summary, Résumé, Zusammenfassung (114)

Közjegyzők Közlönye 2023/2

 • Pomeisl András József: A korlátozott precedensrendszer a bíróságok gyakorlatában (5)
 • Parti Tamás: Digitális hagyaték? De miről is beszélünk? avagy digitális javak az öröklésben (20)
 • Hana Hoblaj: A nemperes eljárások új szabályozása a Horvát Köztársaságban, különös tekintettel a közjegyzők nemperes ügyekkel kapcsolatos hatásköre (30)
 • Keszthelyi Eleonóra: Közokiratok az egészségügyi jogban (48)
 • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló közjegyzői okiraok az új Inytv. tükrében (65)
 • Béldi-Turányi Noémi: A közös megegyezésen alapuló házasság felbontás lehetséges jövőképe (79)
 • Sajtószemle (95)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (98)

Közjegyzők Közlönye 2023/1

 • Harsági Viktória: A fogyasztóvédelem és az előreláthatóság egyensúly – Commerzbank (C-296/20) (5)
 • Szőcs Tibor: Európa öröklési bizonyítvány kiállítása hagyatéki eljárásban kötött egyezségek esetén (21)
 • Suri Noémi: A házassági vagyonjogi perek társasági jogi aspektusai (38)
 • Kultsár Kinga Judit: A házastárs törvényes öröklésének összehasonlító elemzése egyes európai állomok jogrendszerének tükrében (53)
 • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek megújulása az új Inytv. hatálybalépésének következtében (70)
 • Szinek Csütörtöki Hajnalka: A szlovák mezőgazdasági földek öröklésére vonatkozó szabályok (91)
 • Sajtószemle (105)
 • Summar, Zusammenfassung, Résumé (112)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.