Korall 2023/91

Adózás és adózók

 • Rácz Lajos: Hová valósi vagy? Interjútöredék Beluszky Pállal (5)
 • Fedeles Tamás: A pénz útja. A magyar-szentszéki pénzügyi kapcsolatok geográfiája és dinamikája a késő középkorban (11)
 • Nagy Ágoston: A jobbágytelken ülő nemesség és a rendi társadalom képe az 1825-27-es diétán (35)
 • Mátyás-Rausch Petra: Vámjövedelmek a hatalmi mechanizmusok szolgálatában. A harmincadvám jelentősége Erdélyben a 17. század első felében (62)
 • Nagy János: A városok és az adókérdés az 1764-65. évi országgyűlésen Pest város követjelentéseinek tükrében (87)
 • Nagy Botond: Közteher a falu javára. Községi pótadózás a dualizmus kori Háromszéken (104)
 • Pál Judit: Az önkormányzat ára: a vármegyék közigazgatási költségeinek fedezése az 1870. évi 42. törvény nyomán (126)
 • Kollár Zsuzsanna: Adományozás a Váci Siketiskola alapításában (158)

Könyvek

 • Kunt Gergely: Nem „málenkij robot” – új megközelítésben a német származású lakosság deportálástörténete. Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetúnióba deportálása Magyarországról 1944//1945. (184)
 • Papp Adrienn: Sudár Balázs, Varga Szabolcs, Varga J. János: Pécs története III. A hódoltság korában (1543-1686). (189)
 • Bödő Krisztián: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. (194)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)