Közjegyzők Közlönye 2023/1

  • Harsági Viktória: A fogyasztóvédelem és az előreláthatóság egyensúly – Commerzbank (C-296/20) (5)
  • Szőcs Tibor: Európa öröklési bizonyítvány kiállítása hagyatéki eljárásban kötött egyezségek esetén (21)
  • Suri Noémi: A házassági vagyonjogi perek társasági jogi aspektusai (38)
  • Kultsár Kinga Judit: A házastárs törvényes öröklésének összehasonlító elemzése egyes európai állomok jogrendszerének tükrében (53)
  • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek megújulása az új Inytv. hatálybalépésének következtében (70)
  • Szinek Csütörtöki Hajnalka: A szlovák mezőgazdasági földek öröklésére vonatkozó szabályok (91)
  • Sajtószemle (105)
  • Summar, Zusammenfassung, Résumé (112)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.