Közjegyzők Közlönye 2023/1

 • Harsági Viktória: A fogyasztóvédelem és az előreláthatóság egyensúly – Commerzbank (C-296/20) (5)
 • Szőcs Tibor: Európa öröklési bizonyítvány kiállítása hagyatéki eljárásban kötött egyezségek esetén (21)
 • Suri Noémi: A házassági vagyonjogi perek társasági jogi aspektusai (38)
 • Kultsár Kinga Judit: A házastárs törvényes öröklésének összehasonlító elemzése egyes európai állomok jogrendszerének tükrében (53)
 • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek megújulása az új Inytv. hatálybalépésének következtében (70)
 • Szinek Csütörtöki Hajnalka: A szlovák mezőgazdasági földek öröklésére vonatkozó szabályok (91)
 • Sajtószemle (105)
 • Summar, Zusammenfassung, Résumé (112)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Rubicon 2022/6

Aranybulla 1222

 • Rácz György: Az Aranybulla példánytörténete. Benne: Szovák Kornél: Az 1222. évi Aranybulla magyar fordítása (4)
 • Bárány Attila: A Magna Carta (18)
 • Bácsatyai Dániel: Az Aranybulla európai összefüggésben. A Magna Cartától a szentföldi jogkönyvekig (20)
 • Almási Tibor: Társadalmi változások az Aranybulla korában (24)
 • Szőcs Tibor: Az Aranybulla, és a székesfehérvári törvénynapok (36)
 • Dreska Gábor: Az Aranybulla megújításának politikai háttere. Miért kellett megerősíteni?
 • Hegedüs András: A beregi egyezmény (54)
 • Tringli István: Aranybulla és Hármaskönyv. Hogyan lett az Aranybulla a nemesi kiváltságok egyik legfontosabb forrása? (56)
 • Kurecskó Mihály: A magyar királyok aranypecsétjei (66)
 • Weisz Boglárka: Az Aranybulla gazdasági intézkedései. Kamaraispánok, pénzváltók, sótisztek, vámszedők (80)