Rubicon 2023/5

Római pápák

 • Fedeles Tamás: Habemus papam! Pápaválasztás a kezdetektől a középkor végéig (4)
 • Nemes Gábor: Reneszánsz pápák. Tévhitek és valóság (14)
 • Tusor Péter: Korrupció vagy dinasztikus legitimáció? A pápai nepotizmus a reneszánsz és a barokk korában (24)
 • Kanász Viktor: Az egyház megreformálásának nagy kísérlete. A tridenti zsinat (34)
 • Kruppa Tamás: A lepantói csata. A Szent Liga és az Oszmán Birodalom harca a tengeri hegemóniáért (1571) (42)
 • Tusor Péter: A pápai udvar a kora újkorban (50)
 • Oláh P. Róbert: Erőpróba. Bonaparte Napóleon Szentszék-politikája (56)
 • Rétfalvi Balázs: A lateráni konkordátum, 1929 (60)
 • Fejérdy András: Megegyezés Moszkvával? XII. Pius passzív keleti politikája a világháborút követő években (68)
 • Fejérdy András: A II. vatikáni zsinat, 1962-1965 (72)
 • Jávor Miklós: Ferenc pápa. Új helyzet az egyházban. Egy argentin jezsuita Szent Péter székében (78)