Rubicon 2024/2-3

Itália

 • Pete László: Itáliától Olaszországig (4)
 • Grill Tibor: A bika és a farkas küzdelme. Hogyan hódította meg Róma Itáliát (14)
 • Csorba László: Magyar emlékek Dél-Itáliában. Dinasztikus propaganda és művészeti marketing a nápolyi Anjouk politikájában (22)
 • Bárándy Gergely: Velence. A tengerek királynője (38)
 • Szovák Márton: Az oroszlán füle. A Velencei Köztársaság hírszerzése és kémei (66)
 • Kruppa Tamás: Túl a zeniten. Velence a török korban (74)
 • Falvay Dávid: Hatalom, reprezentáció, művészetpártolás. Politika és kultúra a reneszánsz Firenzében (84)
 • Kristóf Ilona: Az idilli Itália. „Lerohanta Károly, végigprédálta Lajos.” Túlélési stratégiák Itáliában a 15-16. század fordulóján (92)
 • F. Molnár Mónika: Itáliai zsoldosvezérek. Condottieri. Pénz és dicsőség bűvkörében (104)
 • Tusor Péter: Egy testben két lélek. Az Egyházi Állam a kora újkorban (112)
 • Hahner Péter: Garibaldi. Szabadsághős és szoknyapecér (124)
 • Nánay Mihály: Etiópiától Padováig. Olaszország az I. világháborúban (134)
 • Juhász Balázs: A fiumei kaland. Szex, drog, orgia. Az extravagáns D’ Annunzio (142)
 • Pete László: Az olasz maffia (150)
 • Papp Klára: In memoriam Orosz István (162)

Rubicon 2023/5

Római pápák

 • Fedeles Tamás: Habemus papam! Pápaválasztás a kezdetektől a középkor végéig (4)
 • Nemes Gábor: Reneszánsz pápák. Tévhitek és valóság (14)
 • Tusor Péter: Korrupció vagy dinasztikus legitimáció? A pápai nepotizmus a reneszánsz és a barokk korában (24)
 • Kanász Viktor: Az egyház megreformálásának nagy kísérlete. A tridenti zsinat (34)
 • Kruppa Tamás: A lepantói csata. A Szent Liga és az Oszmán Birodalom harca a tengeri hegemóniáért (1571) (42)
 • Tusor Péter: A pápai udvar a kora újkorban (50)
 • Oláh P. Róbert: Erőpróba. Bonaparte Napóleon Szentszék-politikája (56)
 • Rétfalvi Balázs: A lateráni konkordátum, 1929 (60)
 • Fejérdy András: Megegyezés Moszkvával? XII. Pius passzív keleti politikája a világháborút követő években (68)
 • Fejérdy András: A II. vatikáni zsinat, 1962-1965 (72)
 • Jávor Miklós: Ferenc pápa. Új helyzet az egyházban. Egy argentin jezsuita Szent Péter székében (78)

Századok 2021/6

Házasságpolitika, Honor, Hadjáratok – Tanulmányok az Anjou-korról

 • Csákó Judit: Zára 1345-1346. évi velencei ostroma a narratív kútfők tükrében (1139)
 • Csukovits Enikő: I. (Nagy) Lajos magyar király útja Nápolyba (1167)
 • Skorka Renáta: Érdekházasságok, kényszermátkaságok. A dinasztikus megállapodások politikai, gazdaságii és jogi jellemzői a 14. századi magyar királyságban (1181)
 • Tringli István: A királyi birtok védelme az Anjou-korban (1209)

Tanulmányok

 • Tusor Péter: Forráskritikai megjegyzések a Wesselényi-összeesküvés történetéhez (1233)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Nyelvpolitika és nayanelvi megoszllás Bács-Bodrog vármegyében 1862-ben (1279)

Nézőpont

 • Gyáni Gábor: Mi fán terem a marxista történetírás? (1311)

Történeti irodalom

 • Majláthné Sipos Csilla: Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water Level Changes in Medieval Hungary (1333)
 • Kenyeres István: Katrin Keller, Martin Scheutz (Hrsg.): Die Habsburgmonarchie und der Dreißigjährige Krieg (1335)
 • Székely Tamás: Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia, 1867-1918 (1339)
 • Huhák Heléna: Novák Attila: Ideológiai és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per (1341)
 • Pócs Nándor: Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 (1344)
 • Pogány Ágnes: Rab Virág: Kapcsolati hálózatok a történelemben. Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája (1347)
 • Törő László Dávid: Zoltán Boldizsár Simon: History in Times of Unprecedented Change. A Theory for the 21th Century (1351)
 • E számunk munkatársai (1355)