Magyar Jog 2023/4

Tanulmányok

 • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási perrendtartás első öt (hat) éve: módosulásról módosulásra (197)
 • Beyer Fülöp: A hírközlési egyetemes szolgáltatás intézményének fejlődése és ellentmondásai (206)
 • Csák Zsolt, Czebe András: A perbeli igazság térnyerése a büntetőeljárásban (218)
 • Fantoly Zsanett, Herke Csongor: A mesterséges intelligencia a hatékonyabb büntetőeljárás szolgálatában (223)
 • Darai Péter: Az üzletlezárás helye az adójogi szankciók rendszerében (229)
 • Stecbauer Anita: A társasház közgyűlési határozatainak megtámadása a kisebbség jogos érdekének lényeges sérelmére hivatkozással – az ítélkezési gyakorlat tükrében (239)
 • Knoll-Csete Edit: Egy merénylet előzményei, a keletnémet állami vagyon magánosításának sajátos körülményei (249)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 4. rész (254)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/6

 • Bagossy Mária: A feltételes szabadságra bocsátást kizáró okok az új Btk.-ban (221)
 • Takács Izolda: A kínzás tilalma mint abszolút jog (234)
 • Fantoly Zsanett: A különleges bánásmódról és a Barnahus-modellről (243)
 • Szabadfalvi József: Somló Bódog posztumusz művének magyar fordítása (252)

Könyvismertetés

 • Suri Noémi: A nemzetközi öröklési jog csomópontjai (257)
 • Talabos Dávidné Lukács Nikolett: „Kelet oroszlánja” – Kemal Atatürk (259)

***

Elektronikusan elérhető az Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/7-8

A jogalkotás hatása

 • F. Rozsnyai Krisztina, Hoffman István, Bencsik András: Az általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak? Vitaindító az eljárási szabályokról (309)

Tanulmány

 • Tóth András: A versenyügyek hozzájárulása a magyar közigazgatási bíráskodás fejlesztéséhez (319)
 • Madai Sándor: A közlekedési közigazgatási bírság kérdései (326)

Szemle

 • Fejes Péter: A kétszeres kötelezés még nem kétszeres elvonás (334)
 • Bordács Bálint: Tényállás feltárása rejtett felvételekkel kartellügyekben (340)
 • Prugberger Tamás, Hrecska-Kovács Renáta: A hivatalnoki jogviszony modelljei és az ENSZ szabályozása (346)

Vita

 • Fantoly Zsanett: A bizonyítási szabályok egyszerűsödése az új büntetőeljárási törvényben (353)

Jogirodalom – Jogélet

 • Koi Gyula: A jogfilozófia idősíkjai: múlt, jelen, jövő (361)