Magyar Jog 2023/3

Tanulmányok

  • Kőrös András: Utak és útvesztők. A Ptk. Családjogi Könyvének egyes jogalkalmazási kérdései (133)
  • Czine Ágnes: Néhány gondolat az áldozat, a sértett és a passzív alany fogalmi összefüggéseiről (144)
  • Domokos Andrea: Európai normák a magyar áldozatvédelemben 8149)
  • Székely György László: Actio popularis: a „népvád” lehetősége a büntetőeljárásban (154)
  • Fázsi László: Actio popularis anno 2022 (164)
  • Braun Péter: A kartelljogi jogsértéssel okozott kár számszerűsítésének akadályai (182)

Szellemidézés

  • Angyal Pál: Emlékeimből – 3. rész (190)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.