Családi Jog 2023/4

A családjog jövője

 • Kőrös András: Elvek és esetek – a házassági vagyonjog gyakorlatának fő vonalai a Ptk. hatálybalépése után (1)

Nézőpontok

 • Grád András: Határtalan szerelem – A határon átnyúló párkapcsolatok veszélyeiről (14
 • Varga Árpád: A gyermekekre veszélyes online kihívások fogalma, jellemzői, okai és a hazai fiatalok érintettsége (21)
 • Herke-Fábos Barbara Katalin: Az áldozatsegítő központok helye a gyermekvédelmi jelzőrendszerben – az áldozattá válás kezelése igazságügyi szolgáltatási eszközökkel (29)

Joggyakorlat

 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (37)
 • Tauber Tünde, Utassy Ilona: Családjogi érintettségű ügyek a közigazgatási ügyszakban 2. rész (43)

Hírek, események

 • Alberti Giulia: Minden gyerekről – beszámoló az UNICEF Magyarország 2023. évi gyermekjogi konferenciájáról (53)
 • Parti Mónika, Szabó Eszter: Mediáció, a XXI. század békepipája – pipafüst télen-nyáron (55)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2023/3

Tanulmányok

 • Kőrös András: Utak és útvesztők. A Ptk. Családjogi Könyvének egyes jogalkalmazási kérdései (133)
 • Czine Ágnes: Néhány gondolat az áldozat, a sértett és a passzív alany fogalmi összefüggéseiről (144)
 • Domokos Andrea: Európai normák a magyar áldozatvédelemben 8149)
 • Székely György László: Actio popularis: a „népvád” lehetősége a büntetőeljárásban (154)
 • Fázsi László: Actio popularis anno 2022 (164)
 • Braun Péter: A kartelljogi jogsértéssel okozott kár számszerűsítésének akadályai (182)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 3. rész (190)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2022/2

Ünnepi szám

 • Tóth Ádám: Köszöntő (5)
 • Rokolya Gábor: Közjegyzői lapkiadás a múltban és a jelenben (7)
 • Harsági Viktória: Irányelv a képviseleti keresetekről – prima facie (22)
 • Kőrös András: Két vitás kérdés a törvényes öröklés köréből (30)
 • Szili Zoltán és Szili Emese: Gondolatok az elő- és az utóörökös jogállásáról (37)
 • Molnár Tamás: A bizonyítás foganatosításának egyes szabályai a közjegyzői eljárásokban (62)
 • Bartha Bence: Gondolatok az elsőfokú polgári peres tárgyalás fogalom- és szerkezetváltozásáról (75)
 • Juhász Ivett: A közjegyző ténytanúsító tevékenységének sokszínűsége
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (119)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/1

Tanulmányok

 • Döme Attila: A gyógyulási esély meghiúsulásáért való felelősség megítélése német nyelvterületen (1)
 • Tancsik Annamária: A gyógyulási esély elvesztése a francia jogban (11)
 • Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben (22)
 • Kiss Csaba: A jogos védelem néhány külföldi szabályozásának elvei és tanulságai (29)
 • Nagycenki Tamás: Bűnszervezet újratöltve – Néhány gondolat a hierarchikus szervezettség és konspiratív működés követelményéről (35)
 • Kőrös András: Tudomány és hagyomány – Gondolatok Vékás Lajos: „Fejezetek a magánjogtudomány történetéből” című könyve kapcsán (46)

Szemle

 • Fazakas Zoltán József: Szászy István Emlékkonferencia (58)
 • Szmodis Jenő: Az államszervezési feladatokról újabb aspektusokban (62)